İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
=> TEST
=> UYARI:Tarih-9
=> İCATLAR KRONOLOJİSİ
=> TARİH/9.SINIF
=> TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER
=> TARİH ÖĞRETİMİNİN YARARLARI
=> TARİHİN KONUSU
=> KARBON 14 METODU
=> TÜRK ADININ ANLAMI
=> ANADOLU'DA İLK UYGARLIKLAR
=> UYARILAR-İslamiyete Öncesi
=> İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ/ UYARILAR
=> ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR
=> HUNLARDAN ÖNCEKİ TÜRKLERİN YAŞAYIŞI
=> DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
=> TARİH ÇEŞİTLERİ
=> İSLAM TARİHİ / Uyarılar
=> TARİHTE TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
=> ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ; MERKEZLER VE ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN SINIFLANDIRILMASI(Tasnifi)
=> İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
=> TARİHİN KULLANDIĞI METODLAR(YÖNTEMLER)
=> ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ
=> Harita(Anadoul Beylikleri)
=> HİNT UYGARLIĞI
=> ESKİ TÜRKLERDE VE OSMANLILARDA HARİTACILIK
=> İRAN UYGARLIĞI
=> TÜRKİYE TARİHİ / Uyarılar
=> İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları
=> ESKİ MISIR UYGARLIĞI
=> Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
=> İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ/ Uyarılar
=> Ege Ve Yunan Uygarlığı
=> DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
=> SORU-CEVAP ÇALIŞMASI
=> MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
=> ORTA ASYA TÜRK MEDENİYETİ
=> ORTA ASYA NERESİDİR?
=> TEST:İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
=> TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE AŞAMALARI
=> İSLÂMİYETİN DOĞUŞU VE İSLÂM DEVLETÎ
=> TARİHİN İLKELERİ
=> TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR
=> TARİHİN ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN KAYNAKLARI
=> Anadolu'nun Çevresindeki Uygarlıklar
=> lise:1/çalışma soruları
=> İLK TÜRK DEVLETLERİ
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı


TAKVİMLER: Takvim:Zamanı yıllara,aylara,günlere bölme metodudur. 
*Takvimler Dünyanın Güneş etrafında ve Ay'ın dünya etrafında dönüşüne göre düzenlenmiştir. 

*Güneş Yılı:Dünyanın Güneş etrafında bir tam dönüşünde geçen zaman olan 365 gün 6 saat 'e denir. Güneş yılına göre ilk takvimi Mısır'lılar yapmıştır. 


Ay Yılı:Ay'ın dünya etrafında 12 kez dönüşünde geçen süre olan 354 güne denir. Ay yılı takviminin ilk örneğini Sümerler yapmıştır. 


a)12 Hayvanlı Takvim: -Türklerin kullandıkları ilk takvimdir. -Orta Asya medeniyetinde ortaya çıkmıştır. -Göktürklerden itibaren Türkler tarafından kullanılmıştır. -Türkler İslamiyet'i kabul edene kadar kullanmışlardır. -   
-Güneş yılına göre düzenlenmiştir. 
- Bir yıl 365 gündür. 
-Her yıl bir hayvan ismi ile ifade edilir. 
-Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler de kullanmışlardır.
 

b)Hicri Takvim: 
-Ay yılı esas alınmıştır. 
-Bir yıl 354 gündür 
-Başlangıç Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği Hicret tarihi olan 622 dir. 
-Hz Ömer zamanında 637 yılında düzenlenmiştir.639 yılından itibaren kullanılmıştır. 
-İslam ülkelerinde kullanılmıştır. 
-Türkler İslamiyete geçince bu takvimi kullanmaya başladı. 
-1 Ocak 1926 yılında kaldırılarak,Miladi takvime geçtik. 


c)Celali Takvimi:(Takvim-i Celali) -Güneş yılına göre düzenlenmiştir. -Başlangıç tarihi 1079 dur.
 -Bir yıl 365 gündür. 
-Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına düzenlenmiştir. 
-Adını Melikşah’ın Celaleddin ünvanından almıştır. 
-İran takvimi düzenlenerek hazırlanmıştır.
 -Ekonomik amaçlıdır.
 

ç)Rumi Takvim: 
-Güneş yılı esas alınmıştır 
-Başlangıcı Hicrettir. 
-Bir yıl 365 gündür. 
-Yunanlılardan-Rumlardan alınmıştır. 
-Osmanlı döneminde,ekonomik karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla,1676 yılında kullanılmaya başlanmış, 1839 Tanzimat Fermanından sonra tüm resmi işler bu takvime göre yürütülmüştür.
 -Mali yılbaşı 1 mart 'tır. 
-Cumhuriyet Türkiye'sinde 1982 de mali yılbaşı 1 ocak'a alınmıştır. 


e)Miladi Takvim: 
-Güneş yılına göre düzenlenmiştir. 
-Bir yıl 365 gün 6 saattir.6 saat dört yılda bir gün eder.Bundan dolayı dört yılda bir,bir yıl 366 gündür.Bu bir gün Şubat ayına eklenir. Şubat ayı dört yılda bir 29 çeker. -Hz İsa’nın doğumu başlangıç alınmıştır. 
-Bir yıl 12 aydır. -Aylar 28,29,30 31 çeker. 
-Mısır’da ilk kez kullanılmış ve daha sonra Yunan ve Roma medeniyetleri döneminde düzenlemeler yapılmıştır.
-Roma’da Jul Sezar mısır takimininde düzenlemeler yaptırır daha da geliştirir.
-1 ocak 45 yılında Roma İmparatorluğunun resmi takvimi olarak kabul edilir.
-13. Papa Gregorius düzenlemeler yaparak geliştirir ve bu takvim 1582 yılında Gregorien takvimi adını alır ve bir çok Avrupa.ülkelerinde Miladi takvim adıyla kullanılır. 
-Türkiye’de 26 Aralık 1925 'de kabul edilmiştir.1 Ocak 1926 da da yürürlüğe girmiştir. 


TAKVİMLERE GÖRE YILLARIN BİRBİRİNE ÇEVRİLMESİ a)Hicri yılın Miladi yıla çevrilmesi: 
H:1250 M:? 
Milat=H+622=1872 
H:1250=38 
1872+38=191O 
M=1910 


b)Miladi yılın Hicri yıla Çevrilmesi: 
M=1910 H:? 
H=M-622=1288 
1288:=38 
1288-38=1250
 H=1250 


c)Rumi Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi:Rumi yıla 584 eklenerek bulunur. 
Örn: Rumi:1250

'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=