İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
=> TEST
=> UYARI:Tarih-9
=> İCATLAR KRONOLOJİSİ
=> TARİH/9.SINIF
=> TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER
=> TARİH ÖĞRETİMİNİN YARARLARI
=> TARİHİN KONUSU
=> KARBON 14 METODU
=> TÜRK ADININ ANLAMI
=> ANADOLU'DA İLK UYGARLIKLAR
=> UYARILAR-İslamiyete Öncesi
=> İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ/ UYARILAR
=> ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR
=> HUNLARDAN ÖNCEKİ TÜRKLERİN YAŞAYIŞI
=> DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
=> TARİH ÇEŞİTLERİ
=> İSLAM TARİHİ / Uyarılar
=> TARİHTE TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
=> ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ; MERKEZLER VE ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN SINIFLANDIRILMASI(Tasnifi)
=> İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
=> TARİHİN KULLANDIĞI METODLAR(YÖNTEMLER)
=> ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ
=> Harita(Anadoul Beylikleri)
=> HİNT UYGARLIĞI
=> ESKİ TÜRKLERDE VE OSMANLILARDA HARİTACILIK
=> İRAN UYGARLIĞI
=> TÜRKİYE TARİHİ / Uyarılar
=> İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları
=> ESKİ MISIR UYGARLIĞI
=> Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
=> İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ/ Uyarılar
=> Ege Ve Yunan Uygarlığı
=> DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
=> SORU-CEVAP ÇALIŞMASI
=> MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
=> ORTA ASYA TÜRK MEDENİYETİ
=> ORTA ASYA NERESİDİR?
=> TEST:İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
=> TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE AŞAMALARI
=> İSLÂMİYETİN DOĞUŞU VE İSLÂM DEVLETÎ
=> TARİHİN İLKELERİ
=> TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR
=> TARİHİN ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN KAYNAKLARI
=> Anadolu'nun Çevresindeki Uygarlıklar
=> lise:1/çalışma soruları
=> İLK TÜRK DEVLETLERİ
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı


TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ YERLEŞİM  MERKEZLERİ   

A)ESKİTAŞ(Kabataş-Paleolitik)ÇAĞI: 
1- ÖZELLİKLERİ: -Tarihin en uzun devridir. -Mağarada yaşanmıştır. -Toplayıcılık ve hayvancılık geçim kaynaklarıdır. -Çakmak taşlarını oyarak kesici,delici ve kazıcı ilk aletleri yapmışlardır. 

2-Bu Çağda Anadolu’daYerleşim Merkezleri: 
-Karain Mağarası(Antalya) 
-Beldibi Mağarası(Antalya) 
-Belbaşı Mağarası(Antalya)

 -------------Karain Mağarası:--------------- 
Türkiyede bilinen en eski mağaradır.Antalyanın 30km yakınındadır. Hayvan kalıntılarını ve sürekli iskanı kapsar. Yapılan kazılarda; Çakmak taşları Çeşitli taş aletler Hayvan heykelleri Mağara duvarlarında dağ keçisi resimleri Geyik ve av hayvanları resimleri bulunmuştur. -

-----Beldibi Mağarası------------------
 Yapılan Kazılarda; Çakmak taşınndan aletler Kazıyıcılar Kemikten oltalar Mağara duvarlarında avcılıkla ilgili resimler bulunmuştur. 

B)ORTATAŞ(Yontmataş-Mezolitik) ÇAĞI: 
1-ÖZELLİKLERİ:
 -Hayvanlar evcilleştirlmiş 
-Yabanibazı tahıl türleri ekilmeye başlanmıştır. --Toplayıcılık ve avcılıktan üretim ekonomisine geçilmiştir. -Devrin sonunda ateş bulunmuştur.

2-Bu Çağda Anadolu’da Yerleşim Merkezleri: 
-Beldibi Mağarası(Antalya) 
-Baradiz(Göller yöresinde) 
-Macunçay(Antalya) -Tekke Köyü(Samsun) 

3-Bu Çağda Anadolu’da Yaşayış: 
Bu devirde Anadoludu büyük bir kuraklık oldu.Kilin su geçirmediğiniöğrendiler.Büyük çukurlar açıp içini kille sıvadılar.Böylece suları muhafaza ettiler.Uzaklardan su taşımaktan kurtuldular. 

C)YENİTAŞ(Cilalı-Neolitik)ÇAĞINDA: 

1-Çağın Özellikleri: 
-İnsanlar doğaya hakim olmaya başlamışlardır. -Yerleşik hayata geçildi. 
-İlk köy yerleşimi gerçekleşti, 
-İlk tarım aletlerine raslanmıştır. 
-Taş aletleri cilalamışlardır. 
-İnsanlığın yerleşim açısından en önemli devridir. 

2- Bu çağda Anadolu’da Yerleşim Merkezleri: 
-Diyarbakır
 -Çayön(Diyarbakır):İlk köy yerleşimi 
-Gaziantep(Sakçagözü) 
-Çatalhöyük(Konya):İlk şehir yerleşimi 

3-Bu çağda Anadolu’da Yaşayış: 
-Anadoluda geniş bir alanda bu çağ yaşanmıştır. -Çayönü ilk köy yerleşimidir.Türkiyenin ve Güneydoğu Avrupanın bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeridir. 
-Çatalhöyük:İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşimidir.(M.Ö.6800-5700) 
-Anadoluda evler bitişik nizamda yapılmıştır. 
-Sur’lara gerek duyulmuştur. 
-Maden işçiliğini biliyorlardı. 
-Çanak,çömlek yapımı gelişmiştir
-Yapılar kerpiçten ve dikdörtgen şeklindedir. 

D)KALKALİTİK DEVİR(Taş-Bakır) 
1-Devrin Özellikleri: 
-Yenitaş ile maden devri arası geçiş dönemidir. 
-Taşın yanında bakırdan aletler yapmışlardır.
 -Madenin kullanılmasıyla duvar resimlerinin yerini, tarımda bereket simgesi olan küçük madeni heykeller almıştır. 
-Keramik(seramik) adı verilen pişmiş topraktan tanrıça heykelleri yapmışlardır. 
-Dini inançlar gelişmiştir. 

2-Bu Devirde Anadolu’da Yerleşim Merkezleri: 
-Truva(Çanakkale) 
-Beycesultan(Denizli) 
-Hacılar(Burdur) -Alişar(Yozgat) 
-Alacahöyük(Çorum) 
-Tilkitepe(Van) 

3-Bu Devirde Anadoluda Yaşayış:
 -Anadoluda dini inançlar gelişmiştir, 
-Doğurganlık özelliklerinden dolayı ,bereketli sayılan “Büyük Anaya” tapmışlardır. 
-Şişman kadın heykelleri yapılmıştır. 
-Anadolu yeni istilalara uğramıştır. 
-Sur’suz bağımsız şehir devletleri kurulmuştur. 
-İlk defa kızılırmak bölgesinde m.ö 2600 yıllarında tarım ve şehir hayatının geliştiği, çeşitli bir çok tapınaklar yapılıp kullanıldığı bir yüksek kültür yer almıştır. 
-Truvada S.Schliceman (H.Şiliman)tarafından 1870 ‘de Priamos’un hazineleri deniilen altın ve gümüşten süs eşyaları bulunmuştur. 
-Alcahöyükte de(Çorum) On üç prens mezarı bulunmuştur. 

E)TUNÇ DEVRİ; 
1-Devrin Özellikleri:
 -Bakır ile Kalay karıştırılıp tunç elde edilmiştir.
 -Kullanım araçları Tunçtan yapılmaya başlamıştır. 

2-Bu Devirde Anadoluda Yerleşim Yerleri: 
-Hisarlık Höyüğü(Çanakkale) 
-Alacahöyük(Konya) 
-Karaz,Pakır,Güzelova Höyükleri(Erzurum) 
-Ahlatlıbel Höyüğü(Ankara).
 -Kültepe(Kayseri) 

3-Bu Devirde Anadoluda Yaşayış.
 -Üretim artmış -Ticaret gelişmiş 
-Madenlerden bol miktarda aletler yapılmış. 
-Sur’lu şehir devletleri kurulmuş. 
-Gelişmiş bir kültür bulunuyor.Bu kültürü yaratanlar Anadolunun ilk sakinleri HATTİ’lerdir. 
-Evler taş duvarlar üzerine yapılmıştır. 
-Anadolu tarih devrine girmiştir.(M.Ö 2000) 
-İlk yazılı vesikalar Kayseri yakınında Kültepede bulunmuştur.Bunlar ticari ve hukuki tabletlerdir.Çizi yazısı ile yazılmışlardır.


'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=