İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
=> TEST
=> UYARI:Tarih-9
=> İCATLAR KRONOLOJİSİ
=> TARİH/9.SINIF
=> TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER
=> TARİH ÖĞRETİMİNİN YARARLARI
=> TARİHİN KONUSU
=> KARBON 14 METODU
=> TÜRK ADININ ANLAMI
=> ANADOLU'DA İLK UYGARLIKLAR
=> UYARILAR-İslamiyete Öncesi
=> İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ/ UYARILAR
=> ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR
=> HUNLARDAN ÖNCEKİ TÜRKLERİN YAŞAYIŞI
=> DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
=> TARİH ÇEŞİTLERİ
=> İSLAM TARİHİ / Uyarılar
=> TARİHTE TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
=> ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ; MERKEZLER VE ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN SINIFLANDIRILMASI(Tasnifi)
=> İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
=> TARİHİN KULLANDIĞI METODLAR(YÖNTEMLER)
=> ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ
=> Harita(Anadoul Beylikleri)
=> HİNT UYGARLIĞI
=> ESKİ TÜRKLERDE VE OSMANLILARDA HARİTACILIK
=> İRAN UYGARLIĞI
=> TÜRKİYE TARİHİ / Uyarılar
=> İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları
=> ESKİ MISIR UYGARLIĞI
=> Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
=> İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ/ Uyarılar
=> Ege Ve Yunan Uygarlığı
=> DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
=> SORU-CEVAP ÇALIŞMASI
=> MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
=> ORTA ASYA TÜRK MEDENİYETİ
=> ORTA ASYA NERESİDİR?
=> TEST:İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
=> TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE AŞAMALARI
=> İSLÂMİYETİN DOĞUŞU VE İSLÂM DEVLETÎ
=> TARİHİN İLKELERİ
=> TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR
=> TARİHİN ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN KAYNAKLARI
=> Anadolu'nun Çevresindeki Uygarlıklar
=> lise:1/çalışma soruları
=> İLK TÜRK DEVLETLERİ
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı

TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR

   Tarih öğretiminde amaçlar, öncelikle bilişsel alana yani bilgiye yönelik olanlar akla gelir.Bir konunun  öğretimesinde bilgilerin ,duyguların ve becerilerin birlikte ele alınması gereklidir.Birey’in sorumluluk içinde gelişebilmesi için düşünmeye ve duymaya ve yapmaya yönelik amaçların kişisel,sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirilmesi gereklidir.

*-Tarih boyunca büyük medeniyetler ,insanlığa   hizmet etmiş milletler ve devlet adamları hakkında genel bir tarih kültürü kazandırırken ,Türk tarihine ,kültür ve medeniyetine geniş ölçüde yer vererek ,Türk milletinin dünya tarihindeki önemini,milletler ailesi içindeki   şerefli geçmişini ve yerini,insanlığa yaptığı hizmetleri,dünya kültür ve medeniyetinin  gelişmesindeki büyük payını öğretim kavratmak,onların duygularını daha bilinçli ve köklü kılmak.

*-Türk ulusunun zeka ve kabiliyetini,çalışkanlığını,ilim ve sanat severliliğini,estetik zevkini,insanlık duygusunun yüceliğini benimsetmek ve bu üstün özelliklerin davranış haline gelmesini sağlamak.

*-Tarihte büyük medeniyetler kurmuş,köklü bigeçmişe sahipbüyük bir milletin evladı olduklarının sorumluluğunu duyurmak;gelecek için ümit ve güven vererek Türk milletine,dünya milletleri ,ç,nde layık olduğu yeri sağlama ve Atatürk’ün direktifleri uyarınca’’Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma’’yolunda durmadan çalışmaları,sürekli bir çaba göstermeleri ve bu uğurda her fedekarlığı göze alabilmeleri gerektiğibilincini vermek.

*-Bugünü daha iyi değerlendirebilmeleri için geçmiş çağlardaki sosyal,ekonomik ve siyasi olayların sebepleri ve sonuçları üzerinde,günümüzle kıyaslama yaparak düşünme ,araştırma ve muhakeme etme yeteniğini geliştirmek.

-Atatürk’ün ‘’Yutta Sulh ,Cihanda Sulh’’ilkesinin ve devletimizin bağımsızlığının ancak yurt ve millet bütünlüğümüzün bozulmasına fırsat vermemek ve güçlü olmakla devam ettirilebileceği gerçeğini kavratmak.

*-Tarihi olaylara yön veren kişilerin ,yerinde ve zamanında gösterdikleri uzak görüşlülük,yüksek kavrayış,cesaret,fedakarlık ve kahramanlıkları veya uazağı   göremeyişleri ve bilinçsiz davranışları sebebiyle olayların ve tarihin akışını nasıl etkilediklerini göstermek.

*-Toplumu yönlendiren Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin sadece milli ,evrensel yönlerini de kavratmak ve takdir ettirmek;milletimize düşen insanlık görevleri bulunduğunu belirtmek ve onlarda insanlığa sevgi ,saygı ve hizmet verme duygusunu uyandırmak;

*-Milli bağımsızlığımızın ve demokrasinin değerini kavratmak;yurt ve millet bütünlüğümüzü  koruma,milli çıkarlarımızı ve demokrasiyi üstün tutma bilincini ve davranışınoı kazandırmak;

*-Geçmişle içinde bulunduğumuz zaman arasında bağlantı kurdurup gün geçtikçe da da çoğalarak karmaşık hale gelen yurt ve dünya sorunlarını iyi değerlendiren ,sorunlar yaratmak yerine sağduyu ile hareket ederek onlara çözüm getirebilen;milli manevi ve maddi değerlerimize yürekten bağlı bir kişilik kazandırmaktır.

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=