İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
=> TEST
=> UYARI:Tarih-9
=> İCATLAR KRONOLOJİSİ
=> TARİH/9.SINIF
=> TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER
=> TARİH ÖĞRETİMİNİN YARARLARI
=> TARİHİN KONUSU
=> KARBON 14 METODU
=> TÜRK ADININ ANLAMI
=> ANADOLU'DA İLK UYGARLIKLAR
=> UYARILAR-İslamiyete Öncesi
=> İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ/ UYARILAR
=> ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR
=> HUNLARDAN ÖNCEKİ TÜRKLERİN YAŞAYIŞI
=> DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
=> TARİH ÇEŞİTLERİ
=> İSLAM TARİHİ / Uyarılar
=> TARİHTE TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
=> ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ; MERKEZLER VE ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN SINIFLANDIRILMASI(Tasnifi)
=> İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
=> TARİHİN KULLANDIĞI METODLAR(YÖNTEMLER)
=> ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ
=> Harita(Anadoul Beylikleri)
=> HİNT UYGARLIĞI
=> ESKİ TÜRKLERDE VE OSMANLILARDA HARİTACILIK
=> İRAN UYGARLIĞI
=> TÜRKİYE TARİHİ / Uyarılar
=> İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları
=> ESKİ MISIR UYGARLIĞI
=> Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
=> İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ/ Uyarılar
=> Ege Ve Yunan Uygarlığı
=> DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
=> SORU-CEVAP ÇALIŞMASI
=> MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
=> ORTA ASYA TÜRK MEDENİYETİ
=> ORTA ASYA NERESİDİR?
=> TEST:İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
=> TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE AŞAMALARI
=> İSLÂMİYETİN DOĞUŞU VE İSLÂM DEVLETÎ
=> TARİHİN İLKELERİ
=> TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR
=> TARİHİN ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN KAYNAKLARI
=> Anadolu'nun Çevresindeki Uygarlıklar
=> lise:1/çalışma soruları
=> İLK TÜRK DEVLETLERİ
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı


DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI

FENİKELİLER
M.Ö. 1000'li yıllarda Lübnan dağları ile Akdeniz sahil*leri arasında yaşadılar. Bu coğrafyanın tarıma uygun olmaması nedeniyle ticarete yöneldiler.

· Şehir devletçikleri şeklinde yaşamış ve krallıklar*la idare edilmişlerdir. Özellikle Afrika'nın batı sa*hillerine kurdukları koloniler ile Akdeniz ticaretine hakim olmuşlar, ticaret sayesinde Doğu ve Ön Asya Uygarlıklarının kültürlerini Akdeniz Havzası'na taşımışlardır.
· Tarihe en önemli katkıları, Mısır'dan aldıkları hi*yeroglifi geliştirerek, günümüz Latin Harfleri'nin temelini oluşturan ilk alfabeyi bulmalarıdır (22 harfli).
· Yalnız ticarete ağırlık veren Fenikeliler, askerliğe önem vermediler. Ticarette, İon ve Yunanlıları bir süre sonra karşılarında rakip olarak gördüler. Za*manla bu iki uygarlık karşısında tarih sahnesin*den çekildiler.

İon ve Yunanlıların gittikleri yerleri vatan say*maları, Fenikelilerin ise kâr (ticaret) anlayışı ile ha*reket etmeleri denizcilikte kalıcılığı belirleyen en önemli etken olmuştur.

· Fenikeliler cam ve fildişi sanatında oldukça ileri gitmişlerdir.
· M.Ö. 1200 yıllarında tarih sahnesinden çekildiler.
· En önemli koloni şehri Afrika'da Kartaca'dır.
· Çok tanrılı dine inanmışlardır.

İBRANİLER

M.Ö. 1500'lerde Sina Yarımadası ve Fırat Irmağı ara*sına yerleşen İbraniler, Sami ırkındandır. M.Ö. XIII. yüzyıllarda Hz. Musa'nın dinini kabul ettiler. Bu İbranilere 'Museviler' denmiştir. En güçlü dönemlerini Hz. Davut Dönemi'nde (tahminen M.Ö. 1024-974) yaşa*dılar, İbraniler, M.Ö. 587 devletsiz kaldılar. Daha sonra da Romalıların bölgeyi ele geçirmesiyle bu toprak*lardan uzaklaştılar. 1948 yılında İsrail Devleti'ni kura*rak 2000 yıllık devletsizliklerine son verdiler.

· Tarihin ilk tek tanrılı dini (Semavi Din) Museviliği benimsediler.
· En önemli eserleri Süleyman Mabeti'dir
HeLL_BoYz_W7K2D çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla


'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=