İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
=> TEST
=> UYARI:Tarih-9
=> İCATLAR KRONOLOJİSİ
=> TARİH/9.SINIF
=> TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER
=> TARİH ÖĞRETİMİNİN YARARLARI
=> TARİHİN KONUSU
=> KARBON 14 METODU
=> TÜRK ADININ ANLAMI
=> ANADOLU'DA İLK UYGARLIKLAR
=> UYARILAR-İslamiyete Öncesi
=> İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ/ UYARILAR
=> ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR
=> HUNLARDAN ÖNCEKİ TÜRKLERİN YAŞAYIŞI
=> DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
=> TARİH ÇEŞİTLERİ
=> İSLAM TARİHİ / Uyarılar
=> TARİHTE TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
=> ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ; MERKEZLER VE ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN SINIFLANDIRILMASI(Tasnifi)
=> İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
=> TARİHİN KULLANDIĞI METODLAR(YÖNTEMLER)
=> ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ
=> Harita(Anadoul Beylikleri)
=> HİNT UYGARLIĞI
=> ESKİ TÜRKLERDE VE OSMANLILARDA HARİTACILIK
=> İRAN UYGARLIĞI
=> TÜRKİYE TARİHİ / Uyarılar
=> İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları
=> ESKİ MISIR UYGARLIĞI
=> Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
=> İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ/ Uyarılar
=> Ege Ve Yunan Uygarlığı
=> DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
=> SORU-CEVAP ÇALIŞMASI
=> MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
=> ORTA ASYA TÜRK MEDENİYETİ
=> ORTA ASYA NERESİDİR?
=> TEST:İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
=> TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE AŞAMALARI
=> İSLÂMİYETİN DOĞUŞU VE İSLÂM DEVLETÎ
=> TARİHİN İLKELERİ
=> TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR
=> TARİHİN ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN KAYNAKLARI
=> Anadolu'nun Çevresindeki Uygarlıklar
=> lise:1/çalışma soruları
=> İLK TÜRK DEVLETLERİ
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı


TARİH ÇEŞİTLERİ:
a)Genel Tarih:Ekonomik,sosyal,kültürel ve uygarlık alanlarındaki her türlü etkinlikleri inceler.
b)Özel Tarih:Her devletin kendi ulusal tarihini inceler. c)Uygarlık Tarihi:Toplumların meydana getirdikleri uygarlıkları inceler.
d)Siyasi Tarih:Tarihte meydana gelen siyasi olayları(savaş,barış, ve anlaşmalar gibi)inceler.
e)Bilim Tarihi:İnsanlığın gelişmesinde etkili olan bilimsel buluş ve gelişmeleri inceler.

YAZILIŞ ŞEKİLLERİNE GÖRE TARİH ÇEŞİTLERİ: a)Hikayeci(Rivayetçi-Nakilci) Tarih: Olayları neden-sonuç belirtmeden ,herhangi bir belgeye dayandırmadan,doğrudan hikaye yoluyla anlatan,en ilkel tarih şeklidir.Bilimselliktem tamamen uzaktır.

b)Öğretici-Pragmatik Tarih:Toplumun ahlak ve karakterini geliştirmek amacıyla,olaylar ve kişilerden ilgi çekecek şekilde söz eder.Düşüncede,davranışta birlik ve beraberliği öngörür.Kişilerin özellikleri topluma kazndırılacak şekilde ele alınır.Kişiler abartılı olarak ortaya konulur..

c)Sosyal -Kronolojik tarih):Öğretici tarihin duygusal yönlerinden sıyrılmış şeklidir.Olayları olduğu gibi ve oluş sırasına göre anlatan tarihtir.

d)Neden-Nasılcı(Bilimsel ve Araştırıcı) Tarih:İnsanlık tarihinin bütün gelişmelerini neden-sonuç ilişkileri içinde araştıran ve ilmi tarih araştırmacılığında başvurulan tarih şeklidir.

'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=