İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
=> TEST
=> UYARI:Tarih-9
=> İCATLAR KRONOLOJİSİ
=> TARİH/9.SINIF
=> TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER
=> TARİH ÖĞRETİMİNİN YARARLARI
=> TARİHİN KONUSU
=> KARBON 14 METODU
=> TÜRK ADININ ANLAMI
=> ANADOLU'DA İLK UYGARLIKLAR
=> UYARILAR-İslamiyete Öncesi
=> İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ/ UYARILAR
=> ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR
=> HUNLARDAN ÖNCEKİ TÜRKLERİN YAŞAYIŞI
=> DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
=> TARİH ÇEŞİTLERİ
=> İSLAM TARİHİ / Uyarılar
=> TARİHTE TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
=> ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ; MERKEZLER VE ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN SINIFLANDIRILMASI(Tasnifi)
=> İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
=> TARİHİN KULLANDIĞI METODLAR(YÖNTEMLER)
=> ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ
=> Harita(Anadoul Beylikleri)
=> HİNT UYGARLIĞI
=> ESKİ TÜRKLERDE VE OSMANLILARDA HARİTACILIK
=> İRAN UYGARLIĞI
=> TÜRKİYE TARİHİ / Uyarılar
=> İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları
=> ESKİ MISIR UYGARLIĞI
=> Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
=> İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ/ Uyarılar
=> Ege Ve Yunan Uygarlığı
=> DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
=> SORU-CEVAP ÇALIŞMASI
=> MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
=> ORTA ASYA TÜRK MEDENİYETİ
=> ORTA ASYA NERESİDİR?
=> TEST:İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
=> TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE AŞAMALARI
=> İSLÂMİYETİN DOĞUŞU VE İSLÂM DEVLETÎ
=> TARİHİN İLKELERİ
=> TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR
=> TARİHİN ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN KAYNAKLARI
=> Anadolu'nun Çevresindeki Uygarlıklar
=> lise:1/çalışma soruları
=> İLK TÜRK DEVLETLERİ
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı

TARİHİN İLKELERİ

 Tarih bir bilinç varlığıdır.Bu özelliği yüzünden boyuna gelişen geçmişin üzerine yeniyi kuran,yükselen bir basamaklar düzenidir.Onda geriye dönüş olmadığı  gibi değişmeyen,boyuna yinelenen bir örnek,bir ölçek de aranmaz.Değişmeyen bir varlığın tarihi olmaz.Onu tarihin sınırları içinde açıklama olanağı da yoktur.

  Tarihte katılaşmak söz konusu  değildir.Katılaş
mış belli bir yerde kalmak,kendinisınırlandır
maktır,değişmezliktir.Oysa tarihte böyle bir olay yoktur.

1-Kendini Kanıtlama İlkesi

 Tarih'in ilkelerinin birincisi kendini kanıtlamadır.Evrende bilinç verilerine dayanarak,bilincin ışığında yürüyerek kendini kanıtlayan tek varlık insandır.Kendini kanıtlayan varlığının bilincine varmadır,doğada yerini bulmadır,.Öteki varlık türleriyle düzenli bir karşılaştırma yaparak özünün anlamını kavramadır,evrende bulunduğu yeri bilmedir.

2-Yaratıcılık İlkesi.

  Tarihin ikinci ilkesi yaratma olayıdır.İnsanoğlunun devamlı iyiye,daha iyiye ulaşma çabaları sonucunda yeni fikir ve eserlere ulaşılır.Uygarlık da böylece devamlı gelişim gösterir.İnsanlıkta devamlı bundan yararlanır.

3-Dil İlkesi:

Tarihin üçüncü ilkesi dildir.Uygarlık alanında dil'e dayanmayan ,dille varolmayan bir nesne yoktur.Kişinin elinden dili alınınca hayvandan daha geri,daha aşağı bir varlık aşamasına gelir.Hayvanda,kişide bulunmayan bir takım doğal yetiler vardır.Bu yetiler hayvanın varlığını sürdürmeye yarar.Oysa kişide böyle doğal yetiler yoktur.Kişi bu doğal eksiklerini dille giderir.Bu nedenle dil kişinin bütünleyici öğesidir.Ancak dili olanın tarihi vardır.

4-Düşünme İlkesi:

  Tarihin dördüncü ilkesi:düşünmektir.Her şey düşüncenin eseridir.İyi ,doğru düşünceler bu yönde davranışlara dönüşür.Süreklilik iiçinde,boyuna üreten,geliştiren bir bu tür atılımlar yararlı sonuçlar doğururlar.

5-Süreklilik İlkesi:

Tarihin beşinci ilkesi:Sürekliliktir.Tarihi olaylar bir ırmağın suları misali devamlı geçmişten günümüze akış halinde gelmiş ve geleceğe doğru da bu akış sürmektedir.

6-Kendini Yrgılama İlkesi:

Tarihin altıncı ilkesi:Kendini yargılamadır.İnsanlar geçmişin hatalarını ,yanlışlarını tekrarlamadan ,doğrularını,iyilerini koruyarak,geliştirerek geleceğe taşımaya çalışırlar.Tarihi olaylar bu öğrenme ve sorgulama içinde doğru yönde gelişirken, gelecek nesillere iyi bir gelecek kurulur ve arkada  güzel bir tarihte bırakılmış olur.

7-Üretim-Tüketim İlişkisi İlkesi:

Tarihin yedinci ilkesi:Üretim-Tüketim ilişkisidir.Bilgi insanların kafasını aydınlatırken ,teknolojide onlara rahat ve iyi bir yaşam sağlarTarih süreci içinde bilgi ve teknoloji devamlı gelişim içinde olmuş,insanlar bu süreç içinde daha fazla üretme ve tüketme ihtiyacını devamlı duymuş ve bu durumda onların  yaşam düzeylerinin artırmıştır. 

   Tarih varlığı olmak,önce usun yetisine,istencin gücüne,bilincin ışığına inanmayı gerektirir.Bu yetilerin dışına çıkan bir görüşün tarihle ilgisi yoktur 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=