İÇİNDEKİLER

LİSE:4
=> TÜRK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI(1919-1922)
=> TÜRK DEVRİMLERİ
=> ATATÜRK İLKELERİ
=> ÇTDT:İSMET İNÖNÜ
=> Bilim ve Teknoloji(20.Yüzyıl)
=> CUMHURBAŞKANLARIMIZ VE BAŞBAKANLARIMIZ
=> TEST-İnkılap Tarihi
=> ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
=> ÇTDT-KRONOLOJİ(DÜNYA)
=> Cepheler(Konu+Test)
=> TEST(ÖSS-Osm)
=> 150’LİKLER
=> 1923-1950 ARASI GELİŞMELER
=> 1950-1960 ARASI GELİŞMELER
=> 1960-1971 Arası Dönem
=> 1971-1980 Arası GELİŞMELER
=> 1980 Sonrası Gelişmeler
=> YORUM
=> ORTADOĞU VE GELİŞMELER
=> Cemiyet-i Akvâm
=> Kıbrıs Barış Harekatı
=> MEHMET ORHAN EFENDİ
=> 2. DÜNYA SAVAŞI
=> Kore Savaşı
=> AET
=> İran-Irak Savaşı(1980-88)
=> Körfez Savaşı(1990-91)
=> Arap-İsrail Savaşları
=> Kısa süreli savaşlar
=> TOPLUM ÇEŞİTLERİ
=> LİBERALİZM
=> BÜYÜK SANAYİ DEVRİMİ
=> 1.ÇTDT / Çalışma soruları
=> sınıf:1-2-3-4/soru-cevap
=> Dış Politika(1923-38)
=> 3.Dünya Ülkeleri
=> 2/soru-cevap
=> RUS DEVRİMİ
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı

1971-1980 ARASI GELİŞMELER

 *Muhtıradan kısa bir süre sonra Necmettin Erbakan’ın Genel Başkanı olduğu Milli Nizam Partisi, 21 Mayıs 1971 tarihinde laikliğe aykırı çalışmalar yaptığı gerekçesi yle ve Türkiye İşçi Partisi ise 20 Temmuz 1971 tarihinde bölücülük yaptığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 

 *1971-1972 yılları arasında CHP’li Nihat Erim Başkanlığında iki koalisyon hükümeti kuruldu.

*Askeri müdahaleye İnönü taraftar iken Ecevit karşı çıkmıştır.

*1972 yılında CHP’de Ecevit’in Genel Başkan seçilmesi, CHP’nin de parçalanmasına yol açtı ve bu parti içinden Turhan Feyzioğlu’nun Genel Başkanı olduğu Güven Partisi çıktı.

 *14 Ekim 1973’te yapılan seçimleri sonucunda  C.H.P.-M.S.P. Koalisyon Hükümeti kuruldu.

*Bu dönemde Türk ordusu tarafından Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi. Bunun sonunda adanın Kuzeyine Güneydeki Türkler göç etti ve böylece Kıbrıs Türk ve Rumlardan oluşan iki kesimli hale geldi.

*Başbakan Ecevit, hem harekatın sonuçlarını oya dönüştürmek  hem de koalisyon ortağı M.S.P. ile düştüğü anlaşmazlık sebebiyle istifa etti.

*1973’te A.P.-M.S.P.-M.H.P. ve C.G.P.’den oluşan I. Milliyetçi Cephe  Hükümeti kuruldu.

 * 5 Haziran 1977 seçimleri sonucunda da AP-MSP-MHP’den oluşan II. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu.

*1978’de CHP ve bağımsızlardan oluşan Hükümet, Ecevit’in Başbakanlığında kuruldu.

*1979 ara seçimlerinin sonunda Demirel, AP ve bağımsızlardan oluşan azınlık hükümetini kurdu.

*24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları, Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu kararlar ile T.C., tarım, ticaret ve sanayide milli hedefleri bıraktı. Ayrıca TL’nin değer kaybetmesi, ithalatın serbestleştirilmesi, KİT.lerin özelleştirileceği ve tarıma desteğin kaldırılacağı açıklanıyordu.

*Programın etkisi kısa sürede kendisini göstermiş, 1980 başında 47 lira olan 1 ABD doları yıl sonunda 90 liraya çıkmıştır.

 *Başbakan Demirel, azınlık hükümeti ile ülkeyi idare etmeye çalışırken  yine anarşik olaylar büyük boyutlara ulaştı.

*Üstelik Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün görev süresi 22 Mart 1980 tarihinde sona ermiş fakat mevcut partiler bir aday üzerinde anlaşarak Cumhurbaşkanını seçemediler.

*Bu durum 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin gerekçelerini oluşturmuştur.

 

 

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=