İÇİNDEKİLER

LİSE:4
=> TÜRK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI(1919-1922)
=> TÜRK DEVRİMLERİ
=> ATATÜRK İLKELERİ
=> ÇTDT:İSMET İNÖNÜ
=> Bilim ve Teknoloji(20.Yüzyıl)
=> CUMHURBAŞKANLARIMIZ VE BAŞBAKANLARIMIZ
=> TEST-İnkılap Tarihi
=> ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
=> ÇTDT-KRONOLOJİ(DÜNYA)
=> Cepheler(Konu+Test)
=> TEST(ÖSS-Osm)
=> 150’LİKLER
=> 1923-1950 ARASI GELİŞMELER
=> 1950-1960 ARASI GELİŞMELER
=> 1960-1971 Arası Dönem
=> 1971-1980 Arası GELİŞMELER
=> 1980 Sonrası Gelişmeler
=> YORUM
=> ORTADOĞU VE GELİŞMELER
=> Cemiyet-i Akvâm
=> Kıbrıs Barış Harekatı
=> MEHMET ORHAN EFENDİ
=> 2. DÜNYA SAVAŞI
=> Kore Savaşı
=> AET
=> İran-Irak Savaşı(1980-88)
=> Körfez Savaşı(1990-91)
=> Arap-İsrail Savaşları
=> Kısa süreli savaşlar
=> TOPLUM ÇEŞİTLERİ
=> LİBERALİZM
=> BÜYÜK SANAYİ DEVRİMİ
=> 1.ÇTDT / Çalışma soruları
=> sınıf:1-2-3-4/soru-cevap
=> Dış Politika(1923-38)
=> 3.Dünya Ülkeleri
=> 2/soru-cevap
=> RUS DEVRİMİ
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı

                  1960-1971 ARASI GELİŞMELER

  *29 Eylül 1960’da D.P. yasal süresi içinde kongresini toplayamadığı gerekçesiyle kapatıldı.

*Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri Yassı Ada’da olağandışı mahkemelerde yargılandılar.

*Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı  Polatkan idama mahkum edildiler.

*Celal Bayar’ın yaşı ileri olduğu gerekçesiyle infaz edilmedi fakat diğerleri asıldılar.

 *27 Mayıs Yönetimi, ordu içinde bir tasfiye hareketine girişerek  260 generalden 235’inin yanı sıra 5000 civarında subayı emekliye sevketti.

 *15 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimlerde AP oyların %34.8 adı.

* Hak ve özgürlüklere geniş yer veren bir Anayasa 27 Mayıs 1961 tarihinde Temsilciler meclisinden geçirildi ve yapılan halk oylamasında %39.6 hayır oyuna karşılık %60.4 evet oyu ile kabul edildi. Bu anayasa yasama, yürütme ve yargıyı üç eşit erk olarak kabul ediyordu. Yasama organını, Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabi kılıyor, yürütmeyi bir yetki olarak değil bir görev olarak tanımlıyordu.

*T.B.M.M. yanında Cumhuriyet Senatosunu da içine alan iki yapılı bir meclise yer verildi. 

*
Planlı ekonomiye geçilerek Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu ve 5 yıllık kalkınma planları yapılması zorunlu hale getirildi.

* 1961  seçimlerinden sonra CHP-AP Koalisyonu, 1962’de CHP-YTP ve CKMP Koalisyonu, 1963’te C.H.P. ve bağımsızlardan oluşan azınlık hükümetleri hep İnönü’nün başbakanlığında kurulmuştur.

*İnönü’nün 12 Şubat 1965’te başbakanlıktan istifa etmesi üzerine bağımsız senatör Suat Hayri Ürgüplü’nün başkanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu.

*TBMM, kendisini yenilemek için genel seçimlerin yapılmasına kararlaştırdı

*10 Ekim 1965 tarihinde yapılan seçimlerde A.P. oyların % 52.87’ini alarak 240 milletvekili iktidar oldu.

*
1965 seçimlerinde AP tek başına iktidar oldu.

*Bu dönemde Rafineriler, boru hatları, demir çelik tesisleri ve Keban Barajı yapıldı.

*Ayrıca Başbakan Demirel, başta  İskenderun Demir-Çelik olmak üzere İzmir Aliağa Rafinerisi, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Bandırma Sülfirik Asit Fabrikası ve Artvin Yonga Fabrikaları gibi 7 büyük sanayi tesisini kurmak için Batı’dan kredi istedi, onların vermemesi üzerine Sovyetlerden bunu sağlayarak bu projeleri gerçekleştirdi.

*1968’de Fransa’da başlayan öğrenci hareketleri Türkiye’ye de yayılmış ve toplumu huzursuz eden terör olaylarına dönüşerek 12 Mart 1971 tarihindeki askeri muhtıranın gerekçelerinden birisi olmuştur. 

 * 12 Ekim 1969 tarihinde yapılan seçimlerde A.P., oyların % 46.5’ini alarak 256 milletvekili ile iktidar oldu.

*  Seçim sonunda Demirel’in yeni hükümette Sadettin Bilgiç ekibinden kimseyi almaması A.P. içinde tartışmalara yol açtı. Bunun üzerine A.P.den milletvekili ve senatörlerden oluşan  72 kişi  Başbakan Demirel’e bir muhtıra vererek tarafsız davranmasını istediler. Buna verilen cevap, bazı milletvekili ve senatörlerin partiden ihracı oldu.

*Bunun üzerine bu gruptan 41 milletvekili muhalefetle birlikte bütçenin reddi yönünde(224 red, 214 kabul)  oy kullandılar. Bunun üzerine A.P. Sadettin Bilgiç başta olmak üzere 26 milletvekilini partiden ihraç etti.

*Bu grup partiden istifa edenlerle birlikte sonradan Demokratik Partiyi kurdular.

 *Daha önce Odalar Birliği Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 1969 Odalar Birliği seçimlerinde Genel Başkan seçildi. Başbakan Süleyman Demirel tarafından seçim sonucu kabul edilmediği için görevi bırakmak zorunda kaldı.

*Bu arada A.P.den Konya’dan senatör adayı olmak istedi, bu isteği Süleyman Demirel tarafından kabul edilmeyince Konya’dan bağımsız milletvekili seçildi ve Milli Nizam Partisi’ne girerek Genel Başkan oldu.

 *12 Mart 1971 tarihinde Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet komutanları  Başbakan Demirel’e muhtıra vererek hükümetin düşmesine yol açtılar.

   

    

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=