İÇİNDEKİLER

LİSE:4
=> TÜRK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI(1919-1922)
=> TÜRK DEVRİMLERİ
=> ATATÜRK İLKELERİ
=> ÇTDT:İSMET İNÖNÜ
=> Bilim ve Teknoloji(20.Yüzyıl)
=> CUMHURBAŞKANLARIMIZ VE BAŞBAKANLARIMIZ
=> TEST-İnkılap Tarihi
=> ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
=> ÇTDT-KRONOLOJİ(DÜNYA)
=> Cepheler(Konu+Test)
=> TEST(ÖSS-Osm)
=> 150’LİKLER
=> 1923-1950 ARASI GELİŞMELER
=> 1950-1960 ARASI GELİŞMELER
=> 1960-1971 Arası Dönem
=> 1971-1980 Arası GELİŞMELER
=> 1980 Sonrası Gelişmeler
=> YORUM
=> ORTADOĞU VE GELİŞMELER
=> Cemiyet-i Akvâm
=> Kıbrıs Barış Harekatı
=> MEHMET ORHAN EFENDİ
=> 2. DÜNYA SAVAŞI
=> Kore Savaşı
=> AET
=> İran-Irak Savaşı(1980-88)
=> Körfez Savaşı(1990-91)
=> Arap-İsrail Savaşları
=> Kısa süreli savaşlar
=> TOPLUM ÇEŞİTLERİ
=> LİBERALİZM
=> BÜYÜK SANAYİ DEVRİMİ
=> 1.ÇTDT / Çalışma soruları
=> sınıf:1-2-3-4/soru-cevap
=> Dış Politika(1923-38)
=> 3.Dünya Ülkeleri
=> 2/soru-cevap
=> RUS DEVRİMİ
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı

                          MEHMET ORHAN EFENDİ

  Osmanlı hanedanının son reisidir. 3 Mart 1924’de sürgün edildi-

ler(Sürgün kadınlar için 28 yıl ,erkekler için 50 yıl sürdü.Kadınlar

16 Haziran 1952’de hakları iade edildi.1974’de Genel Af ile yurda

giriş  hakkını elde ettiler.-Osmanlı hanedanından 144 kişi-)

Osmanlı siyasi mültecisi olarak ömrünün  sonuna kadar Pariste ya-

şamıştır.

1924’ten 1992 kadar vatansız kalan ,hiçbir ülkeden vatandaşlık talep

etmeyen ,1974’den sonra Türk vatandaşlığı başvurusunda da bulun-

mayan, 68 yıl boyunca Fransız hükümetinin devrik hanedan mensup-

ları için verdiği Birleşmiş Milletler himayesindeki ‘’Vatansızlara mah-

sus’’pasaportu kullanarak ,Fransa’da Osmanlı siyasi mültecisi olarak

yaşamıştır.

 

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=