İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
=> TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
=> İLKLER(Cumhuriyet Döneminde)
=> UYARI-İNK:11.SINIF
=> ATATÜRK’ÜN KARLSBAD’A GİDİŞİ
=> Nutuk(Söylev)
=> NUTUK/1
=> NUTUK/2
=> NUTUK/4
=> NUTUK/5
=> NUTUK/6
=> NUTUK/3
=> NUTUK/8
=> NUTUK/7
=> NUTUK/9
=> NUTUK/10
=> NUTUK/12
=> NUTUK/14:Milli Sır
=> NUTUK/13
=> NUTUK/11
=> NUTUK/15:Ordu İle Temas
=> NUTUK//16:Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali
=> NUTUK/17:Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması
=> NUTUK/18: Millî gösterilerin yankıları
=> NUTUK/20:Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı
=> NUTUK/19: İstanbul'a geri çağrılışım
=> NUTUK/21:Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
=> NUTUK/22:Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı
=> NUTUK/23:İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
=> NUTUK/24: Ali Kemal Bey'in genelgesi
=> NUTUK/25:Sivas'a hareket
=> NUTUK/26: Erzurum'a hareket
=> Atatürk'ün Vasiyeti
=> Atatürk ile ilgili bilgiler
=> Gizli Ant-1.Dünya Savaşında
=> ATATÜRK KRONOLOJİSİ
=> ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
=> DEVRİMLER
=> 19 SAYI ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDA
=> 9.sınıf günlük planı
=> Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektup
=> ÇTDT:150'LİKLER
=> ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
=> Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III
=> TEST-İNKILAPLAR
=> TEST-DIŞ POLİTİKA
=> TEST-kurtuluş Savaşı(Cepheler)
=> TEST-İlkeler
=> TEST:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
=> MUSTAFA KEMAL'IN HARITASI
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri
 
 

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III

 

İÇİNDEKİLER

  »

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti�nin Selânik Şubesini Kurarken

1906
 
  »

Mondros Ateşkesinin Uygulanış Biçimi

18 Kasım 1918
 
  »

Erzurum Kongresi�ni Açarken

23 Temmuz 1919
 
  »

Erzurum Kongresi�ni Kaparken

7 Ağustos 1919
 
  »

Sivas Kongresi�ni Açarken

4 Eylül 1919
 
  »

Millî Teşkilât (Teşkilat-ı Milliye)

11 Ekim 1919
 
  »

Kuva-yı Milliye (Millî Kuvvetler�nin)Durumu Konusunda

13 Ekim 1919
 
  »

Hareket-i Milliye (Millî Hareket)�in Karakteri

24/25 Ekim 1919
 
  »

Kuva-yı Milliye�nin Durumu

25 Ekim 1919
 
  »

Kırşehir Gençler Derneğindeki Konuşma

24 Aralık 1919
 
  »

Ankara İleri Gelenleriyle Bir Konuşma

28 Aralık 1919
 
  »

Epoka Gazetesi Muhabirinin Yazılı Sorularına Cevap

30 Aralık 1919
 
  »

Meclis�in Hangi Üyelerden Oluşacağı Hakkında

23 Nisan 1920
 
  »

Milletvekillerinin Mazbatalarını (Yetki Belgesi) İncelemek Üzere Encümen Komisyon Kurulması Hakkında

23 Nisan 1920
 
  »

Milletvekili Seçildikleri Halde Görevlerine Başlamayanların Yerlerinin Ne Şekilde Doldurulacağı Hakkında

24 Nisan 1920
 
  »

Ateşkesten Meclis�in Açılmasına Kadar Geçen Zaman İçinde Yaşanan Siyasal Olaylar Hakkında

24 Nisan 1920
 
  »

Hükûmet Teşkilâtı Hakkında

24 Nisan 1920
 
  »

Mustafa Kemal�in Verdiği Geniş Açıklamalar Dolayısıyla Meclis�in Teşekkürlerini Bildirmesi Üzerine

24 Nisan 1920
 
  »

Devlet Görev ve Sorumluluğunun Heyet-i Temsiliye�den (Temsil Heyeti)Meclis�e Alınması Hakkında

24 Nisan 1920
 
  »

Meclis Başkanı Seçildikten Sonra

24 Nisan 1920
 
  »

Beypazarı Olayları Hakkında

25 Nisan 1920
 
  »

Tokat Milletvekili Nazım ve Arkadaşlarının Verdikleri Önerge Hakkında

25 Nisan 1920
 
  »

Miralay İsmet Beyin Genelkurmay Başkanlığı Görevini Yapmak Üzere İcra Heyeti (Yürütme Kurulu) Arasında Çalışması Hakkında

25 Nisan 1920
 
  »

Şile�nin İngilizler Tarafından İşgal edildiğine Dair (Ait) Gelen Telgraflar Hakkında

25 Nisan 1920
 
  »

Genelkurmay Başkanı�nın da Bakanlar Kurulunda Bulunması Hakkında

1 Mayıs 1920
 
  »

Türk Milletini Oluşturan Müslüman Unsurlar (Ögeler) Hakkında

1 Mayıs 1920
 
  »

Milletseverler ve Dış Yardım

10 Mayıs 1920
 
  »

Adapazarı, Düzce ve Bolu Taraflarındaki Olaylar Hakkında

24 Mayıs 1920
 
  »

İç ve Dış Siyaset Hakkında

7 Haziran 1920
 
  »

Bakanlara ve Resmî Makamlara Gönderilecek Yazıların Sansürden Geçirilmesi Hakkındaki Önerge Nedeniyle

4 Temmuz 1920
 
  »

Genel Kurmay Başkanı İsmet Beyin Genel Durum Hakkındaki Demeci Nedeniyle

8 Temmuz 1920
 
  »

Millî Mücadele�de Bir An Önce Başarılı Olmak İçin Subaylardan Kıtalar Oluşturmak, Milletvekillerinden Gönüllü Kuvvetler Oluşturmaları ve Subayların Yanlarındaki Hizmet Erlerinin Alınması Hakkındaki Önerge Nedeniyle

12 Temmuz 1920
 
  »

Ondördüncü Kolordu�nun Durumu ve Subay Kıtaları Oluşturulması Hakkında Verilen Önerge Üzerine

14 Temmuz 1920
 
  »

Yunanlıların Bursa�dan Yürüdüklerine Dair Gelen Haber Hakkında

14 Temmuz 1920
 
  »

Erzurum Milletvekili Durak ve Arkadaşlarının Doğu Cephesi Kuvvetlerinin Tecavüzlere Karşılık Vermemeleri Nedenlerinin Bildirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi Üzerine

14 Ağustos 1920
 
  »

Trakya ve Düzce Olayları Hakkında

14 Ağustos 1920
 
  »

Bekir Sami, Hacı Mühittin ve Âşir Beylen Hakkındaki Önerge Nedeniyle

14 Ağustos 1920
 
  »

Batı Cephesinde Demirci ve Çevresindeki Harp Hareketleriyle Düzce ve Gaziantep Cepheleri Hakkında

21 Ağustos 1920
 
  »

Basın ve Haberleşme Genel Müdürlüğü (Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi) Hakkında

26 Eylül 1920
 
  »

Basın ve Haberleşme Genel Müdürlüğü�nün İşleri Hakkında

28 Eylül 1920
 
  »

Subay Adaylarının Diploma Töreninde Bir Konuşma

1 Kasım 1920
 
  »

Erzurum Milletvekili İsmail Bey ve ArkadaşlarınınErmenistan Ateşkes Şartları Hakkında Soru Önergesi Nedeniyle

18 Kasım 1920
 
  »

Konya Ayaklanması Hakkında Soruşturma Yapmak, Bu Ayaklanmayla İlgisi Olmadığı Halde Haksızlığa Uğratılan Varsa Sebep Olanları İstiklâl Mahkemesi�ne Vermek Üzere Konya�ya Bir Heyetin Gönderilmesi Hakkındaki Önerge Nedeniyle

25 Kasım 1920
 
  »

Diyarbakır Milletvekili Hacı Şükrü�nün Kurmaylar Hakkında Kullanılan Sözlerinin Zabıttan Çıkarılması Hakkındaki Önergesi Nedeniyle

26 Aralık 1920
 
  »

Seyahat Belgeleri Hakkında Sorulan Soru Sebebiyle

21 Aralık 1920
 
  »

Barış Şartları Hakkında

Ocak 1921
 
  »

İtilâf Devletleri Sovyet Rusya, Gürcistan ve Ermenistan ile Olan İlişkiler Hakkında

3 Ocak 1921
 
  »

Batı Cephesi Birinci Kuvva-yı Seyyare Kumandanı Çerkez Ethem ve Kardeşi Tevfik�in Hareketleri Hakkında

8 Ocak 1921
 
  »

Mahkemece Verilen Ölüm Cezalarının Büyük Millet Meclisi�nce Onanması Hakkındaki Tasarısının Görüşülmesi Hakkında

8 Ocak 1921
 
  »

İstanbul�dan Ankara�ya Gelen Subay ve Memurların Yol Paraları, Emeklilerin Aylıkları, İstanbul Memuru İken Anadolu�ya Gelenlere Almamış Oldukları Aylıkların Verilmesi Meseleleri Hakkında

10 Ocak 1921
 
  »

Askerî Hareketler Hakkında

10 Ocak 1921
 
  »

Birinci İnönü Savaşı Hakkında

13 Ocak 1921
 
  »

Türk Bağımsızlık Davasının Niteliği

17 Ocak 1921
 
  »

Anayasa Kanunu Nedeniyle

20 Ocak 1921
 
  »

Savaş Harekâtı Hakkında

20 Ocak 1921
 
  »

Tevfik Paşa İle Haberleşmeleri Hakkında

29 Ocak 1921
 
  »

Londra�da Toplanacak Olan Konferansa Gidecek Delegeler İçin Tevfik Paşa ile Yapılan Haberleşmeler Hakkında

31 Ocak 1921
 
  »

Mersin Milletvekili Salahattin�in Hafiye Sorunlarının Halliyle Söz Serbestliğinin Sağlanması Hakkındaki Önergesi Nedeniyle

31 Ocak 1921
 
  »

Delegeler Heyeti�nin Hareketi Hakkında

5 Şubat 1921
 
  »

Genel Durum

6 Kasım 1921
 
  »

Cepheye Hareket Edişini Meclis�e Bildirmesi

10 Şubat 1921
 
  »

Anayasa Kanununun Yedinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Öneri Nedeniyle

21 Şubat 1921
 
  »

Londra Konferansı�nda Sözün Tevfik Paşa Tarafından Ankara Delegelerine Bırakılmış Olduğuna Ait Gelen Telgraf Üzerine

26 Şubat 1921
 
  »

İkinci Toplanma Yılını Açarken

1 Mart 1921
 
  »

Afganistan Elçisine Cevap

3 Mart 1921
 
  »

Cephe Zamları Hakkındaki Kanun Münasebetiyle

14 Mart 1921
 
  »

Hükûmetin İstifası Hakkında

16 Mayıs 1921
 
  »

Londra Konferansı Hakkında

Mart 1921
 
  »

Kuva-yı Milliye�nin Kuruluşu Nedeniyle

Nisan 1921
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Kuruluş Gününe Ait Anılar

22 Nisan 1921
 
  »

Askerî Durum Hakkında

15 Mayıs 1921
 
  »

Erzurum Kadısı İken Görevden Alınan Edip Hakkındaki Soru Önergesi Nedeniyle

7 Temmuz 1921
 
  »

Eğitim Kongresini Açarken

16 Temmuz 1921
 
  »

Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık Verilmesine Ait Kanun Dolayısıyla

5 Ağustos 1921
 
  »

Sakarya Savaşı�na Gidişinden Bir Gün Önce Amerikan Milletine Bir Mesaj İstenmesi Üzerine

Ağustos 1921
 
  »

Türkiye Türklerindir

Ağustos 1921
 
  »

Sakarya Meydan Savaşı Hakkında

19 Eylül 1921
 
  »

Kanunla Gazilik Ünvanı ve Mareşallik Rütbesi Verilişi Münasebetiyle Meclise Teşekkürü

19 Eylül 1921
 
  »

Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof�a

14 Ekim 1921
 
  »

Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof�un Söylevine Cevap

18 Ekim 1921
 
  »

Elcezire Cephesi Kumandanı Nihat Paşa Hakkındaki Soru Önergesi Nedeniyle

7 Kasım 1921
 
  »

Bakanlar Kurulu�nun Görev ve Yetkisini Belirten Kanun Teklifi Dolayısıyla

1 Aralık 1921
 
  »

Ukrayna Büyükelçisi General Frunse�ye

20 Aralık 1921
 
  »

Ukrayna Büyükelçisi General Frunse İçin

30 Aralık 1921
 
  »

General Frunse�nin Yemeğinde

3 Ocak 1922
 
  »

Buhara Şûra Cumhuriyeti Delegelerine

7 Ocak 1922
 
  »

Türkiye�nin Barış Şartlarına İlişkin Sorulan Bir Soruya Cevap

11 Ocak 1922
 
  »

Mustafa Kemal Atatürk�ün Yaşamına Dair Anılar

Ocak 1922
 
  »

Kısa Bir Söylev

21 Ocak 1922
 
  »

Ordu İşlerinin Hızla Yapılması İçin Kurulan Komisyon Hakkında

22 Ocak 1922
 
  »

İtilâf Devletleri�nin Türkiye İle Yunanistan Anlaşmasında (İtilafında) Aracılıkları

23 Ocak 1922
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Üçüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Mart 1922
 
  »

Konya Askerî Nalbant Okulunda Yapılan Diploma Töreninde

3 Nisan 1922
 
  »

Konya Nalband Okulunda

3 Nisan 1922
 
  »

Ordu Hakkında

18 Nisan 1922
 
  »

23 Nisan Millî Bayramı

23 Nisan 1922
 
  »

Genel Durum

18 Haziran 1922
 
  »

Claude Farrere Şerefine Verilen Çay Ziyafetinde

19 Haziran 1922
 
  »

İzmit Halkına

19 Haziran 1922
 
  »

Genel Durum

21 Haziran 1922
 
  »

Güven Mektubunu Sunan İran Elçisi Mümtazüddevle�ye Cevap

30 Haziran 1922
 
  »

İcra Vekillerinin (Bakanlar Kurulu) Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun Görüşülmesi Hakkında

1 Temmuz 1922
 
  »

İran Elçisinin Ankara�ya Gelişi Dolayısiyle

7 Temmuz 1922
 
  »

Başkomutanlık Kanunu Nedeniyle

20 Temmuz 1922
 
  »

Son Taarruza İlişkin

21 Eylül 1922
 
  »

Barış Şartları

22 Eylül 1922
 
  »

Son Zafer Hakkında

24 Eylül 1922
 
  »

Büyük Zafer ve Trakya

25 Eylül 1922
 
  »

Büyük Zaferin Yarattığı Yeni Durum

26 Eylül 1922
 
  »

Büyük Zaferin Yarattığı Yeni Durum

26 Eylül 1922
 
  »

Büyük Zafer Hakkında

4 Ekim 1922
 
  »

Barış Hakkında

4 Ekim 1922
 
  »

Büyük Zaferin Yarattığı Yeni Durum

13 Ekim 1922
 
  »

Bursa Belediye Heyetine

17 Ekim 1922
 
  »

Çocuklar İçin

17 Ekim 1922
 
  »

Türkiye�nin Barış Şartları Hakkında

24 Ekim 1922
 
  »

Öğretmenlere

27 Ekim 1922
 
  »

Saltanatın Yıkıldığına Dair Verilen Karar Sebebiyle

1 Kasım 1922
 
  »

Barış Şartları, İç ve Dış Siyasî Meseleler

2 Kasım 1922
 
  »

Halife Abdülmecid�e Kutsal Emanetleri Teslim Etmek ve Tebrikleri Bildirmek Üzere Meclis�ten Bir Heyetin Seçilerek Gönderilmesine Dair Meclis Başkanlığı Tezkereleri Nedeniyle

20 Kasım 1922
 
  »

Seçim Kanununun Değiştirilmesi Hakkındaki Öneri Nedeniyle

2 Aralık 1922
 
  »

Barıştan Sonra

6 Aralık 1922
 
  »

Halk Partisini Kurmak Hakkındaki Kararını Açıklaması

6 Aralık 1922
 
  »

Barış ve İnkılâp

12 Aralık 1922
 
  »

İngiltere ile İlişkiler ve Barış Konferansı

22 Aralık 1922
 
  »

Barış Amaçları ve Konferans-Kapitülasyonlar-Musul Meselesi

25 Aralık 1922
 
  »

Muhtar Seçerken

10 Ocak 1923
 
  »

Lozan Konferansı Hakkında Bir Demeç

14 Ocak 1923
 
  »

Eskişehir�de Halkla Yapılan Konuşma

15 Ocak 1923
 
  »

Arifiye�de Konuşma

16 Ocak 1923
 
  »

İstanbul Gazeteleri Temsilcilerine

16 Ocak 1923
 
  »

İzmit�te Halk ile Konuşma

18 Ocak 1923
 
  »

Bursa�da Şark Sinemasında Halkla Konuşma

22 Ocak 1923
 
  »

Napolyon, Savaş ve Barış

23 Ocak 1923
 
  »

Alaşehir�de Halkla Konuşma

25/26 Ocak 1923
 
  »

Salihli İstasyonunda Halkla Konuşma

26 Ocak 1923
 
  »

Kasaba İstasyonunda Halkla Konuşma

26 Ocak 1923
 
  »

Manisa�da İstasyonda Halkla Konuşma

26 Ocak 1923
 
  »

İzmir�de Karşıyaka�da Annesinin Mezarı Başında

27 Ocak 1923
 
  »

İzmir�de Hükûmet Konağında

27 Ocak 1923
 
  »

Lozan Barış Konferansı

30 Ocak 1923
 
  »

İzmir�de Gazetecilerle Konuşma

30 Ocak 1923
 
  »

İzmir�de Halk ile Konuşma

31 Ocak 1923
 
  »

Türkiye�nin İstediği Barış

1 Şubat 1923
 
  »

Barış Görüşmelerinin Kesilmesi Hakkında

5 Şubat 1923
 
  »

Akhisar�da Konuşma

5 Şubat 1923
 
  »

Akhisar Türk Ocağında Konuşma

5 Şubat 1923
 
  »

Lozan Konferansı�nın Kesilmesi Hakkında

6 Şubat 1923
 
  »

Balıkesir�de Halkla Konuşma

7 Şubat 1923
 
  »

Türkiye İktisat Kongresi�ni Açış Söylevi İzmir

17 Şubat 1923
 
  »

Dördüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Mart 1923
 
  »

Adana Türk Ocağında Konuşma

15 Mart 1923
 
  »

Adana�da Halkla Konuşma

15 Mart 1923
 
  »

Adana Çiftçileriyle Konuşma

16 Mart 1923
 
  »

Adana Esnaflarıyla Konuşma

16 Mart 1923
 
  »

Mersin�de Bir Konuşma

17 Mart 1923
 
  »

Tarsus�ta Çifçilerle Konuşma

18 Mart 1923
 
  »

Tarsus�ta Gençlerle Konuşma

18 Mart 1923
 
  »

Konya Esnaf ve Tüccarlarıyla Konuşma

20 Mart 1923
 
  »

Konya Gençleriyle Konuşma

20 Mart 1923
 
  »

Konya�da Kadınlar ile Konuşma

21 Mart 1923
 
  »

Lise Öğretmen ve Öğrencileri ile Konuşma

21 Mart 1923
 
  »

Afyonkarahisar�da Halk ile Konuşma

23 Mart 1923
 
  »

Afyonkarahisar Gençleriyle Konuşma

23 Mart 1923
 
  »

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyeleriyle Konuşma

23 Mart 1923
 
  »

Kütahya�da Öğretmenlerle Konuşma

24 Mart 1923
 
  »

Seçimin Yenilenmesi Hakkındaki Karar Nedeniyle

1 Nisan 1923
 
  »

Yeni Seçim ve İstanbul

11 Nisan 1923
 
  »

İttihat ve Terakki Partisi Hakkında

14 Nisan 1923
 
  »

Barış Kesinlikle Olacaktır

8 Temmuz 1923
 
  »

Sporun Amacına İlişkin

16 Temmuz 1923
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclesi�nin İkinci Dönemini Açarken

13 Ağustos 1923
 
  »

Vatanı Hür ve Mutlu Hale Getirmeye Dair

5 Eylül 1923
 
  »

Türkiye�de Cumhuriyet ve Doğululuk, Batılılık Meselesi

27 Eylül 1923
 
  »

Subayların Aylık ve Olağanüstü Ödenekleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Nedeniyle

21 Ekim 1923
 
  »

Kültür Hakkında

29 Ekim 1923
 
  »

Cumhurbaşkanlığı�na Seçilmeleri Üzerine

29 Ekim 1923
 
  »

İstanbul Halkı ve Cumhuriyet

4 Aralık 1923
 
  »

İnönü Zaferinin Yıldönümü Nedeniyle

10 Ocak 1924
 
  »

İzmir�de Gazetecilerle Konuşma

5 Şubat 1924
 
  »

Ordu İleri Gelenleriyle Konuşma

15 Şubat 1924
 
  »

Ordu İleri Gelenleriyle İkinci Konuşma

22 Şubat 1924
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi İkinci Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken

1 Mart 1924
 
  »

Halifeliğin Kaldırılması

4 Mart 1924
 
  »

Yunus Nadi�ye Verilen Demeç

7 Nisan 1924
 
  »

Halifelik ve Yabancı Dini Kurumlar Hakkında

4 Mayıs 1924
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Macar Elçisine Cevap

11 Mayıs 1924
 
  »

Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine

25 Ağustos 1924
 
  »

Dumlupınar�da Konuşma

30 Ağustos 1924
 
  »

Bursalılarla Konuşma

11 Eylül 1924
 
  »

Trabzonlularla Konuşma

16 Eylül 1924
 
  »

Trabzon�da Halk Partililerle Konuşma

16 Eylül 1924
 
  »

Giresun�da Bir Konuşma

19 Eylül 1924
 
  »

Ordu�dan Ayrılırken

19 Eylül 1924
 
  »

Hamidiye Kruvazörü�nde Bir Konuşma

19 Eylül 1924
 
  »

Samsunlularla Konuşma

20 Eylül 1924
 
  »

Millî Girişimle Demiryolu Yapma Hakkında

21 Eylül 1924
 
  »

Samsun Öğretmenleriyle Konuşma

22 Eylül 1924
 
  »

Havzalılarla Konuşma

24 Eylül 1924
 
  »

Amasyalılarla Konuşma

24 Eylül 1924
 
  »

Erzurumlularla Konuşma

30 Eylül 1924
 
  »

Kayseri�de Bir Konuşma

13 Ekim 1924
 
  »

Cumhuriyetin Birinci Yıldönümü Nedeniyle

31 Ekim 1924
 
  »

Büyük Millet Meclisi�nin İkinci Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1924
 
  »

Türkiye-Fransa İlişkileri ve Halifeliğin Kaldırılması Hakkında

25 Kasım 1924
 
  »

Siyasî Partiler Hakkında

11 Aralık 1924
 
  »

Konya�da Bir Konuşma

11 Ocak 1925
 
  »

Güven Mektubunu Sunan İngiliz Elçisine Cevap

16 Mart 1925
 
  »

Türk Ocaklarına Dair

27 Nisan 1925
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Yunan Elçisine Cevap

6 Ağustos 1925
 
  »

Kastamonu�da Bir Konuşma

24 Ağustos 1925
 
  »

İnebolu�da Bir Konuşma

26 Ağustos 1925
 
  »

İnebolu�da Bir Konuşma

28 Ağustos 1925
 
  »

Daday�da Bir Konuşma

30 Ağustos 1925
 
  »

Kastamonu�da İkinci Konuşma

30 Ağustos 1925
 
  »

Kastamonu�dan Ayrılırken

31 Ağustos 1925
 
  »

İstanbul�u Ziyaretine Dair

22 Eylül 1925
 
  »

Bursa Türkocağı�nda Bir Konuşma

23 Eylül 1925
 
  »

Bursa�da Bir Konuşma

28 Eylül 1925
 
  »

Bursa�da İkinci Bir Konuşma

1 Ekim 1925
 
  »

Bursa�da Üçüncü Bir Konuşma

3 Ekim 1925
 
  »

Balıkesir�de Bir Konuşma

8 Ekim 1925
 
  »

Akhisar�da Bir Konuşma

10 Ekim 1925
 
  »

Manisa�da Bir Konuşma

10 Ekim 1925
 
  »

İzmir�de Halkla Konuşma

11 Ekim 1925
 
  »

İzmir�de Başka Bir Konuşma

11 Ekim 1925
 
  »

Kemalpaşa�da Bir Konuşma

12 Ekim 1925
 
  »

İzmir�de Ordu İleri Gelenleriyle Bir Konuşma

13 Ekim 1925
 
  »

İzmir Kız Öğretmen Okulunda Bir Konuşma

13 Ekim 1925
 
  »

İzmir�de İleri Gelen Memurlarla Bir Konuşma

14 Ekim 1925
 
  »

İzmir Kız Öğretmen Okulunda Bir Konuşma

4 Ekim 1925
 
  »

İzmir Erkek Öğretmen Okulunda Bir Konuşma

14 Ekim 1925
 
  »

Konya Belediyesinde Bir Konuşma

17 Ekim 1925
 
  »

Konya�da Öğretmenlerle Bir Konuşma

18 Ekim 1925
 
  »

Konya�da Öğretmenlerle İkinci Bir Konuşma

19 Ekim 1925
 
  »

Konya�da Türk Ocağı�nda Kısa Bir Konuşma

19 Ekim 1925
 
  »

Afyonkarahisar�da Bir Konuşma

21 Ekim 1925
 
  »

Konya ve Konyalılar Hakkında

22 Ekim 1925
 
  »

Büyük Millet Meclisi�nin İkinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1925
 
  »

Güven Mektubunu Sunan İtalya Elçisi Olsini Barone�ye Cevap

3 Kasım 1925
 
  »

Ankara Hukuk Fakültesi�nin Açılışında

5 Kasım 1925
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Japon Elçisi Obana�ya Cevap

23 Kasım 1925
 
  »

Yüksek Askerî Danışma Kurulu�nda Üyelere Söylev

28 Aralık 1925
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Afgan Orta Elçisi�ne Cevap Olarak

24 Şubat 1926
 
  »

Arnavutluk Elçisi�nin Söylevine Cevap

13 Mart 1926
 
  »

Falih Rıfkı ve Mahmut Bey�le Görüşme

13 Mart 1926
 
  »

Lehistan Elçisi�nin Söylevine Cevap

24 Nisan 1926
 
  »

Türk Ocakları Delegelerine

26 Nisan 1926
 
  »

Bozöyük�te Bir Konuşma

19 Mayıs 1926
 
  »

İstanbul Şehri Temsilcileriyle Bir Konuşma

31 Mayıs 1926
 
  »

Hava Kuvvetlerimizin Kuvvetlendirilmesine İlişkin

8 Haziran 1926
 
  »

Tiyatro Sanatçılarına Dair

10 Haziran 1926
 
  »

İzmir Suikast Girişimi Hakkında

19 Haziran 1926
 
  »

Suikastı Lânetleme Heyetine Söylev

20 Haziran 1926
 
  »

İzmir Suikast Girişimi Hakkında

27 Haziran 1926
 
  »

Türk Sporcuları İle Bir Konuşma

30 Eylül 1926
 
  »

Büyük Millet Meclisi�nin İkinci Dönem Dördüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1926
 
  »

Yunan Ortaelçisi Camados�a Cevap

4 Aralık 1926
 
  »

Kastamonu�da Bir Konuşma

21 Aralık 1926
 
  »

İstanbul Halkı Temsilcileriyle Bir Konuşma

1 Temmuz 1927
 
  »

Okullar ve Öğretmenlere Dair

7 Temmuz 1927
 
  »

Lozan Barış Anlaşması Hakkında

26 Temmuz 1927
 
  »

Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kongresini Açarken

15 Ekim 1927
 
  »

İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildikten Sonra TBMM�nin Üçüncü Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1927
 
  »

Türk Demokrasisi Hakkında

8 Mart 1928
 
  »

Kendi Hastalığı Hakkında

12 Mart 1928
 
  »

Yunanistan Elçisi Mösyö Papa�nın Söylevine Cevap

29 Mart 1928
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Danimarka Elçisinin Söylevine Cevap

29 Mart 1928
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Belçika Ortaelçisi Mösyö Luklerni�nin Söylevine Cevap

19 Mayıs 1928
 
  »

Afganistan Kralı ve Milleti Hakkında Konuşma

20 Mayıs 1928
 
  »

Lozan Barış Antlaşması�nın Yıldönümü Nedeniyle Teşekkürlerini Sunan Üniversite Gençlik Kuruluna Demeç

24 Temmuz 1928
 
  »

Türk Yazı İnkılâbı Hakkında Konuşma

9/10 Ağustos 1928
 
  »

Yeni Türk Harfleri Hakkında

23 Ağustos 1928
 
  »

Büyük Zafer Hakkında

30 Ağustos 1928
 
  »

İstanbul Halkı ve Yeni Türk Harfleri

16 Eylül 1928
 
  »

Afganistan Elçisi�nin Söylevine Cevap

25 Eylül 1928
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Fransız Büyükelçisi Kont Dö Şambrun�un Söylevi Üzerine

27 Eylül 1928
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Irak Ortaelçisi�ne Cevap

25 Ekim 1928
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Mısır Elçisi�nin Söylevine Cevap

25 Ekim 1928
 
  »

Güven Mektubunu Sunan Lehistan Elçisi�nin Söylevine Cevap

25 Ekim 1928
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Üçüncü Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1928
 
  »

Eskişehir Halkı ile Bir Konuşma

5 Ağustos 1929
 
  »

Sağlığı Hakkında Bir Konuşma

9 Ağustos 1929
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Üçüncü Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1929
 
  »

Yunan Elçisinin Söylevine Cevap

30 Kasım 1929
 
  »

Atatürk ve İnkılâp

30 Kasım 1929
 
  »

Irak Elçisi�ne Cevap

28 Aralık 1929
 
  »

İtalya Büyük Elçisi�nin SöylevineCevap

12 Mart 1930
 
  »

Japon Elçisi�nin Söylevine Cevap

19 Nisan 1930
 
  »

Serbest Cumhuriyet Partisi�nin Kurulması Hakkında Bir Konuşma

10 Haziran 1930
 
  »

Romanya Elçisi�nin Söylevine Cevap

16 Ekim 1930
 
  »

Yugoslavya Elçisi�nin Söylevine Cevap

16 Ekim 1930
 
  »

İsveç Elçisi�nin Söylevine Cevap

25 Ekim 1930
 
  »

Irak Elçisi�nin Konuşmasına Cevap

25 Ekim 1930
 
  »

Yunan Gazetecilerine Demeç

30 Ekim 1930
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Üçüncü Dönem Dördüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1930
 
  »

Mısır Elçisi�nin Söylevine Cevap

8 Kasım 1930
 
  »

Lehistan Elçisi�nin Söylevine Cevap

8 Kasım 1930
 
  »

Norveç Elçisi�nin Söylevine Cevap

8 Kasım 1930
 
  »

Sivas Yolunda

19 Kasım 1930
 
  »

Trabzon�da Bir Konuşma

28 Kasım 1930
 
  »

İstanbul�da Bir Konuşma

18 Aralık 1930
 
  »

Japon Prensi Takamutsu ve Japonya Hakkında Konuşma

13 Ocak 1931
 
  »

İzmir�de Parti Kongresinde Konuşma

27 Ocak 1931
 
  »

İzmir�de Bir Konuşma

31 Ocak 1931
 
  »

İzmir Kız Öğretmen Okulunda Bir Konuşma

1 Şubat 1931
 
  »

Aydın Türk Ocağında Bir Konuşma

Şubat 1931
 
  »

Malatya�da Bir Konuşma

13 Şubat 1931
 
  »

Konya�da Bir Konuşma

22 Şubat 1931
 
  »

Konya�da Cumhuriyet Halk Partisi�nde Bir Konuşma

28 Şubat 1931
 
  »

Türk Ocakları Hakkında

25 Mart 1931
 
  »

Üçüncü Kez Cumhurbaşkanlığına Seçilmeleri Üzerine

4 Mayıs 1931
 
  »

Cumhuriyet Halk Partisi Üçüncü Büyük Kongresini Açarken

10 Mayıs 1931
 
  »

Irak Kralı ve Türkiye �Irak İlişkileri Hakkında Konuşma

7 Temmuz 1931
 
  »

Newyork�tan İstanbul�a Uçan Amerikalı Tayyarecilere Demeç

3 Ağustos 1931
 
  »

Newyork�tan İstanbul�a Uçan Amerikalı Teyyareciler Hakkında

3 Ağustos 1931
 
  »

Balkan Konferansı Üyeleriyle Konuşma

25 Ekim 1931
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Dördüncü Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1931
 
  »

Keriman Halis�in Dünya Güzeli Seçilmesi

3 Ağustos 1932
 
  »

Dünyanın (Siyasî) Durumu

27 Eylül 1932
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Dördüncü Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1932
 
  »

Ankaralılarla Bir Konuşma

27 Aralık 1932
 
  »

Yılbaşı Gecesi Bir Konuşma

1 Ocak 1933
 
  »

Avusturya Elçisi�nin Söylevine Cevap

14 Ocak 1933
 
  »

Yunan Elçisi�nin Söylevine Cevap

14 Ocak 1933
 
  »

Arnavut Elçisi�nin Söylevine Cevap

14 Mayıs 1933
 
  »

Polonya Büyükelçisi�nin Söylevine Cevap

14 Haziran 1933
 
  »

Türk Kadınının Hakları

30 Haziran 1933
 
  »

Lozan Barışı

24 Temmuz 1933
 
  »

Amerika Büyük Eelçisi�nin Söylevine Cevap

16 Ekim 1933
 
  »

Japonya Büyük Elçisi�nin Söylevine Cevap

16 Ekim 1933
 
  »

Fransız Büyük Elçisi�nin Söylevine Cevap

17 Ekim 1933
 
  »

Meksika Elçisi�nin Söylevine Cevap

17 Ekim 1933
 
  »

Avusturya Elçisi�nin Söylevine Cevap

17 Ekim 1933
 
  »

Onuncu Yıl Söylevi

29 Ekim 1933
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Dördüncü Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1933
 
  »

İran Şehinşahı ve Türkiye-İran İlişkileri Hakkında Konuşma

16 Haziran 1934
 
  »

İsveç Kralı ve Türkiye-İsveç İlişkileri Hakkında Konuşma

3 Ekim 1934
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Dördüncü Dönem Dördüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1934
 
  »

Dördüncü Kez Cumhurbaşkanlığı Seçilmesi Üzerine

1 Mart 1935
 
  »

Havacılık Hakkında Konuşma

3 Mayıs 1935
 
  »

Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayını Açarken

9 Mayıs 1935
 
  »

Türk Hava Kurumu Hakkında

29 Mayıs 1935
 
  »

Yeni Durum

21 Haziran 1935
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Beşinci Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1935
 
  »

İş Bankası Hakkında

26 Ağustos 1936
 
  »

Türk-Yugoslav Dostluğu Hakkında

29 Ekim 1936
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Beşinci Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1936
 
  »

Romanya Dışişleri Bakanı Antonescu İle Konuşma

17 Mart 1937
 
  »

Ankara Halkevi�nde Bir Konuşma

26 Mart 1937
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Beşinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açarken

1 Kasım 1937
 
  »

Yeni Hükûmet Programı Hakkında

11 Kasım 1937
 
  »

Diyarbakır�da Bir Konuşma

15 Kasım 1937
 
  »

Hatay�ın Bağımsızlığı Hakkında

1 Aralık 1937
 
  »

Bursa�da Bir Konuşma

2 Şubat 1938
 
  »

Balkan Antantı Hakkında Bir Konuşma

27 Şubat 1938
 
  »

Bursa�da Bir Konuşma

11 Mart 1938
 
  »

Türkiye Cumhuriyeti Ordularına Mesaj

29 Ekim 1938
 
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin Beşinci Dönem Dördüncü Toplantı Yılının Açılışında Atatürk Adına Başvekil Celal Bayar Tarafından Okunan Söylev

1 Kasım 1938
 
 


'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=