İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
=> TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
=> İLKLER(Cumhuriyet Döneminde)
=> UYARI-İNK:11.SINIF
=> ATATÜRK’ÜN KARLSBAD’A GİDİŞİ
=> Nutuk(Söylev)
=> NUTUK/1
=> NUTUK/2
=> NUTUK/4
=> NUTUK/5
=> NUTUK/6
=> NUTUK/3
=> NUTUK/8
=> NUTUK/7
=> NUTUK/9
=> NUTUK/10
=> NUTUK/12
=> NUTUK/14:Milli Sır
=> NUTUK/13
=> NUTUK/11
=> NUTUK/15:Ordu İle Temas
=> NUTUK//16:Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali
=> NUTUK/17:Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması
=> NUTUK/18: Millî gösterilerin yankıları
=> NUTUK/20:Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı
=> NUTUK/19: İstanbul'a geri çağrılışım
=> NUTUK/21:Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
=> NUTUK/22:Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı
=> NUTUK/23:İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
=> NUTUK/24: Ali Kemal Bey'in genelgesi
=> NUTUK/25:Sivas'a hareket
=> NUTUK/26: Erzurum'a hareket
=> Atatürk'ün Vasiyeti
=> Atatürk ile ilgili bilgiler
=> Gizli Ant-1.Dünya Savaşında
=> ATATÜRK KRONOLOJİSİ
=> ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
=> DEVRİMLER
=> 19 SAYI ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDA
=> 9.sınıf günlük planı
=> Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektup
=> ÇTDT:150'LİKLER
=> ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
=> Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III
=> TEST-İNKILAPLAR
=> TEST-DIŞ POLİTİKA
=> TEST-kurtuluş Savaşı(Cepheler)
=> TEST-İlkeler
=> TEST:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
=> MUSTAFA KEMAL'IN HARITASI
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı

Milli Mücadele Dönemi Baş Kahramanları

Müzedeki Tablolar

Çanakkale Savaşı (1915)

Sakarya Meydan Savaşı (1921)

Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922)


SakaryaMeydanMuharebesiDuatepe.jpg (2135438 bytes)

Başkomutan Mustafa Kemal Duatepe'de 
Sakarya Meydan Muharebesi

BuyukTaarruzPanoramasi1.jpg (193679 bytes)

Büyük Taarruz Panoraması

BuyukTaarruzPanoramasi2.jpg (223460 bytes)

Büyük Taarruz Panoraması

CanakkalePanoramasi.jpg (180026 bytes)

Başkomutan Mustafa Kemal Çanakkale'de 
KURTULUŞ SAVAŞI VE DEVRİMLER
 
       Sütunlu salonu çevreleyen koridorda yer alan galeri tematik sergi alanlarına dönüştürülmüştür. 1919-1938 yılları arasında, Atatürk Devrimleri ve dönemin önemli olaylarının anlatıldığı bu bölüm, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne farklı bir atmosfer kazandırmaktadır. Mozolenin bulunduğu şeref salonunu ayakta tutan sütunlu salon ile Anıtkabir'in temel duvarları arasında kalan koridorda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları'ndan ebediyete intikal edenlerin defnedilmesi amacıyla inşa edilen, ancak kullanılmayan tonozlu odacıklardaki vitrin düzenlemelerinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri'ne ilişkin 3 bin kadar fotoğraf ile bunların Türkçe ve İngilizce açıklamalarına yer verilmektedir. Değerli sanatçılar tarafından hazırlanmış rölyefler de müzenin görselliğini güçlendirmektedir. Ayrıca tonozlu odacıkların bulunduğu koridor boyunca Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahramanın büstü ve kısa özgeçmişleri de yer almaktadır.

     18 tonozlu odacığın konuları şunlardır:

 • Türk Kurtuluş Savaşı Komutanları
 • Mondros, Vatanın İşgali
 • Kuva-yı Milliye
 • Kongreler
 • TBMM'nin Açılışı, İç İsyanlar
 • Çukurova, Antep, Maraş, Urfa Ve Trakya' da Milli Mücadele
 • Doğu ve Batı Cephesinde İlk Zaferler
 • Büyük Zafer, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması
 • Siyasal Devrimler
 • Eğitim, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Reformlar
 • Hukuk, Kadın Hakları ve Soyadı Devrimleri
 • Sosyal Hayatın Düzenlenmesi
 • Güzel Sanatlar, Basın ve Halkevleri
 • Milli Güvenlik
 • Tarım, Ormancılık, Sanayi ve Ticaret
 • Maliye, Sağlık, Spor ve Turizm
 • Bayındırlık ve Ulaştırma
 • İç ve Dış Siyasi Olaylar (1923-1938)


'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=