İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
=> TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
=> İLKLER(Cumhuriyet Döneminde)
=> UYARI-İNK:11.SINIF
=> ATATÜRK’ÜN KARLSBAD’A GİDİŞİ
=> Nutuk(Söylev)
=> NUTUK/1
=> NUTUK/2
=> NUTUK/4
=> NUTUK/5
=> NUTUK/6
=> NUTUK/3
=> NUTUK/8
=> NUTUK/7
=> NUTUK/9
=> NUTUK/10
=> NUTUK/12
=> NUTUK/14:Milli Sır
=> NUTUK/13
=> NUTUK/11
=> NUTUK/15:Ordu İle Temas
=> NUTUK//16:Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali
=> NUTUK/17:Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması
=> NUTUK/18: Millî gösterilerin yankıları
=> NUTUK/20:Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı
=> NUTUK/19: İstanbul'a geri çağrılışım
=> NUTUK/21:Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
=> NUTUK/22:Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı
=> NUTUK/23:İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
=> NUTUK/24: Ali Kemal Bey'in genelgesi
=> NUTUK/25:Sivas'a hareket
=> NUTUK/26: Erzurum'a hareket
=> Atatürk'ün Vasiyeti
=> Atatürk ile ilgili bilgiler
=> Gizli Ant-1.Dünya Savaşında
=> ATATÜRK KRONOLOJİSİ
=> ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
=> DEVRİMLER
=> 19 SAYI ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDA
=> 9.sınıf günlük planı
=> Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektup
=> ÇTDT:150'LİKLER
=> ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
=> Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III
=> TEST-İNKILAPLAR
=> TEST-DIŞ POLİTİKA
=> TEST-kurtuluş Savaşı(Cepheler)
=> TEST-İlkeler
=> TEST:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
=> MUSTAFA KEMAL'IN HARITASI
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı

BAHG ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TARİH DERSİ 9.SINIFLAR    

                                                                        GÜNLÜK DERS PLANI

DERSİN ADI

TARİH

 

AY

Aralık

SINIF

 

 

 

9/A:………………………….

9/B:…………………………..

ÜNİTE

ÜNİTE 2: ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE ve ÇEVRESİ

KONU

B: Eskiçağlarda Türkiye’nin Çevresindeki Kültür ve Medeniyetler;

(Mezopotamya, Mısır ve Diğer Doğu Akdeniz Medeniyetleri)

SÜRE

80 dk. (2 Ders Saati)

Öğrenci Kazanımları;

Hedef ve Davranışlar.

- Eskiçağlarda Türkiye’nin çevresindeki kültür ve medeniyetlerin özelliklerini kavrayabilme.

Ünite Kavramları ve    Sembolleri;

Kültür, Medeniyet, Uygarlık, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Eskiçağ, Anatolia,

Öğretme-Öğrenme,

Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Test Çözme, Özet ve Tekrar, ÖSS Testleri.

Kaynak.Araç ve Gereçler:

Ders Kitabı, Harita, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri,

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Sözel-Dilsel:

- Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.

- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.

- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.

- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.

- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.

- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.

- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.

- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.

- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.

Doğacı:

Sosyal-Kişiler    Arası:

Mantıksal:

İçsel-Bireysel:

Görsel-Uzaysal:

Bedensel:

ÖZET:

            Eskiçağlarda Türkiye, çevresindeki kültür ve medeniyetlerden etkilenmiştir. Bunların başlıcaları; Mezopotamya, Mısır, Ege ve Yunan, Fenike ve İbrani kültür ve uygarlıklarıdır. Bu kültürlerde devletler genel olarak Krallar tarafından yönetilmiştir. Çok tanrılı bir dini özellik vardır. Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır. Tarım, hayvancılık, ticaret, el sanatları, taş ve maden işçiliği, dokumacılık, başlıca ekonomik faaliyetler ve temel geçim kaynaklarıdır. Bilim ve sanat oldukça gelişmiştir. Yazı, takvim, matematik, geometri ve aritmetik, tarih, astronomi, fen ve tıp, mimari, resim ve heykelcilik, felsefe gibi temel buluş ve bilimsel çalışmalar burada ortaya çıkmış ve dünya uygarlığının temelleri atılmıştır.

ÖLÇME ve  DEĞERLENDİRME:

 

-Eskiçağlarda Türkiye’nin çevresindeki başlıca medeniyet ve kültürleri söyleyerek harita üzerinde gösteriniz.

-Eskiçağ medeniyetlerinin Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendiriniz.

-Eskiçağ medeniyetlerinin devlet yönetim anlayışını belirtiniz.

-Eskiçağ medeniyetlerinin din anlayışını değerlendiriniz.

-Eskiçağ medeniyetlerinin bilime olan katkılarını değerlendiriniz.

Dersin Diğer Derslerle     İlişkisi:

Coğrafya dersiyle ilgili harita bilgisi. Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili Sözlük bilgisi.

 

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar:

 

 

 

 

 

           

 

 

İrfan GEZER

            Ders Öğretmeni

 

 

BAHG ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TARİH DERSİ 9.SINIFLAR    

                                                                        GÜNLÜK DERS PLANI

 

DERSİN ADI

İŞLENİŞ TARİHİ

 

AY

Aralık

 

SINIFLAR

 

 

 

9/A:………………………….

9/B:…………………………..

ÜNİTE

ÜNİTE 3: TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI ve İLK TÜRK DEVLETLERİ

KONU

*Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

*Türk Adının Anlamı

*Türklerin İlk Anayurdu

*Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler

*İskitler (Sakalar)

*Yazılı Yoklama ve Değerlendirme.

SÜRE

80 dk. (2 Ders Saati)

Öğrenci Kazanımları;

Hedef ve Davranışlar.

-Türklerin tarih sahnesine çıkışlarıyla ilgili olgu ve olayları kavrayabilme.

-Türk adının anlamını, Türklerin anayurdunu, tarih boyunca yayıldıkları bölgeleri ve Sakalarla ilgili olgu ve olayları kavrayabilme.

Ünite Kavramları ve    Sembolleri;

Orta Asya, Anayurt, Göç, İskit, Bizans, Çin, İran,

Öğretme-Öğrenme,

Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Test Çözme, Özet ve Tekrar, ÖSS Testleri.

Kaynak.Araç ve Gereçler:

Ders Kitabı, Harita, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri,

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Sözel-Dilsel:

- Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.

- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.

- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.

- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.

- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.

- Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.

- Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.

- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.

- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.

Doğacı:

Sosyal-Kişiler    Arası:

Mantıksal:

İçsel-Bireysel:

Görsel-Uzaysal:

Bedensel:

ÖZET:

- Türkler tarihin en eski milletlerindendir. Türk adı genel olarak; doğan, türeyen, çoğalan, güçlü, kudretli, olgun, anlamında kullanılmıştır. Siyasi olarak ilk Göktürkler devlet adı olarak kullanmışlardır. Coğrafi bir ad olarak ise ilk Bizans kaynaklarında Türkhia olarak Orta Asya için kullanılmıştır. Türklerin ilk anayurtları da Orta Asya olarak kabul edilir. Ancak zamanla çeşitli nedenlerle Türkler göç ederek Avrupa Kıt’asına kadar yayılmışlardır. Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluğu olarak Sakalar gösterilir.

ÖLÇME ve  DEĞERLENDİRME:

 

-Türk adının anlamını söyleyiniz?

-Anayurt’un sınırlarını harita üzerinde gösteriniz?

-Türklerin tarih boyunca yayıldıkları bölgeleri harita üzerinde gösteriniz?

-Sakalar hakkında bilgi veriniz?

Dersin Diğer Derslerle     İlişkisi:

Coğrafya dersiyle ilgili harita bilgisi.

Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili Sözlük bilgisi.

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar:

 

 

 

 

 

           

 

 

       İrfan GEZER

            Ders Öğretmeni

 

 

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=