İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
=> DÜNYANIN İLK STANDART KANUNU
=> UYARI:Tarih-10
=> YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE OSMANLI TOPLUMU
=> OSMANLI'DA ÜRETİM
=> TARİH-2
=> * OSMANLI TOPLUMU*
=> Osmanlı Devlet Anlayışı
=> ERMENİ SORUNU
=> OSMANLI'DA TİCARET
=> OSMANLI EKONOMİSİ
=> OSMANLIDA KÜLTÜR
=> OSMANLILARDA EĞİTİMDE YENİLEŞME
=> *OSMANLIDA EĞİTİM VE OĞRETİM*
=> OSMANLI UNVANLARI
=> ŞEHZADELERİN VALİLİK YAPTIKLARI YERLER
=> OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ
=> UYARI(Osm.Dev.Kur .Dön)
=> OSMANLI – TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE KURULMUŞ OLAN SİYASİ PARTİLER
=> OSMANLI PADİŞAHLARI
=> OSMANLI ŞECERESİ
=> İLKLER-OSMANLI TARiHiNDE
=> Padişahlar Eşleri
=> Padişahların Yaşları
=> TİCARET YOLLARI
=> Osm .Sadrazamları(Kur.dön)
=> Sadrazamlar(Yük.dön)
=> Sadrazamlar(Duraklama dön.)
=> Sadrazamlar(Gerileme dön)
=> Sadrazamlar(Dağılma dön)
=> Osmanlı Arması
=> Test-TARİHİ-II (1800-1900
=> Test-OSMANLI SİYASI TARİHİ - II (1600 - 1800)
=> TEST/Osm/Kültür
=> TEST- OSM DEV( 1300-1600)
Yeni sayfanın başlığı

GERİLEME DÖNEMİ

Sadrazam

Başl.

Bitiş

Notlar

Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

15 Aralık 1683

18 Kasım 1685

Türk (Kelkit köylüsü). İdam edilmiştir.

Sarı Süleyman Paşa

18 Kasım 1685

18 Eylül 1687

Boşnak. İdam edilmiştir.

Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa

18 Eylül1687

23 Şubat 1688

Abaza. Köprülü ailesi damadıdır. İdam edilmiştir.

Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa

23 Şubat 1688

2 Mayıs 1688

Türk, Ayaşlı

Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa

30 Mayıs 1688

7 Kasım 1689

Türk, (Tekirdağlı)

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

10 Kasım 1689

19 Ağustos 1691

Türk (Köprülü ailesi). Savaşta şehit olmuştur.

Bahadırzade Arabacı Ali Paşa

24 Ağustos 1691

21 Mart 1692

Arnavut. Azil, sürgün ve sonradan idam edilmiş, malı haczedilmiştir.

Merzifonlu Çalık Ali Paşa

23 Mart 1692

17 Mart 1693

Rum (Merzifonlu)

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa

17 Mart 1693

Mart 1694

Rum devşirme (Yozgatlı –eski adıyla Bozok)

Sürmeli Ali Paşa

13 Mart 1694

22 Nisan 1695

Rum devşirme (Dimetokalı). İdam edilmiştir.

Elmas Mehmed Paşa

3 Mayıs 1695

11 Eylül 1697

arap (Cideli)

Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa

17 Eylül 1697

4 Eylül 1702

Türk (Köprülü ailesi). Kendi tercihiyle istifa etmiş ve ecelinden ölmüştür.

Daltaban Mustafa Paşa

4 Eylül 1702

24 Ocak 1703

Manastırlı Pomak.

Rami Mehmed Paşa

25 Ocak 1703

22 Ağustos 1703

Türk

Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Paşa

22 Ağustos 1703

16 Kasım 1703

Rus Pomak

Moralı Damat Hasan Paşa

18 Kasım 1703

28 Eylül 1704

[Rum]] (Moralı)

Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa

Ekim 1704

25 Aralık 1704

Türk (Kayseri köylüsü)

Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (1. sadareti)

25 Aralık 1704

3 Mayıs 1706

Türk (Osmancıklı). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Damat Çorlulu Ali Paşa

3 Mayıs 1706

15 Haziran 1710

Türk (Çorlulu)

Köprülüzade Damat Numan Paşa

16 Haziran 1710

17 Ağustos 1710

Türk (Köprülü ailesi). Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (2. ve son sadareti)

18 Ağustos 1710

20 Kasım 1711

Türk, (Osmancıklı)

Gürcü Ağa Yusuf Paşa

20 Kasım 1711

11 Kasım 1712

Gürcü

Silahdar Süleyman Paşa

12 Kasım 1712

6 Nisan 1713

Abaza

Kel Hoca İbrahim Paşa

6 Nisan 1713

7 Nisan 1713

Pomak (Serezli)

Silahdar Damat Ali Paşa

27 Nisan 1713

5 Ağustos 1716

Türk (İznik'in Sölöz köyünden)

Hacı Halil Paşa

21 Ağustos 1716

Ekim 1717

Arnavut. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Tevkii Nişancı Mehmed Paşa

Ekim 1717

9 Mayıs 1718

ermeni (Kayseri köylüsü)

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

9 Mayıs 1718

16 Ekim 1730

Türk (Nevşehirli). Linç edilmiştir.

Silahdar Damat Mehmed Paşa

16 Ekim 1730

23 Ocak 1731

Arnavut.

Kabakulak İbrahim Paşa

23 Ocak 1731

11 Eylül 1731

Türk (Şebinkarahisar köylüsü)

Topal Osman Paşa

21 Eylül 1731

12 Mart 1732

Pomak (Moralı)

Hekimoğlu Ali Paşa (1. sadareti)

12 Mart 1732

14 Temmuz 1735

[[ıtalyan). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Gürcü İsmail Paşa

14 Temmuz 1735

25 Aralık 1735

Gürcü

Silahdar Seyyid Mehmed Paşa

10 Ocak 1736

5 Ağustos 1737

Arnavut.

Muhsinzade Abdullah Paşa

22 Ağustos 1737

19 Aralık 1737

Arnavut.

Yeğen Mehmed Paşa

3 Aralık 1737

23 Mart 1739

 

Hacı İvazzade Mehmed Paşa

17 Mart 1739

23 Haziran 1740

Türk (Evladı Fatihan'dan). Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa

22 Temmuz 1740

7 Nisan 1742

Arnavut.

Hekimoğlu Ali Paşa (2. sadareti)

21 Nisan 1742

4 Ekim 1742

Venedikli baba ve Türk anneden (Hammer'e göre). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Seyyid Hasan Paşa

4 Ekim 1742

10 Ağustos 1746

Türk (Reşadiyeli Çardaklızade ailesinden)

Tiryaki Hacı Mehmed Paşa

11 Ağustos 1746

24 Ağustos 1747

Arnavut.

Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa

24 Ağustos 1747

2 Ocak 1750

kürt (Kerküklü)

Divitdar Mehmed Emin Paşa

9 Ocak 1750

1 Temmuz 1752

Pomak

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (1. sadareti)

1 Temmuz 1752

16 Şubat 1755

Türk (Çorlulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Hekimoğlu Ali Paşa (3. ve son sadareti)

16 Şubat 1755

19 Mayıs 1755

Venedikli baba ve Türk anneden (Hammer'e göre). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Naili Abdullah Paşa

19 Mayıs 1755

24 Ağustos 1755

Arnavut.

Silahdar Bıyıklı Ali Paşa

24 Ağustos 1755

23 Ekim 1755

Arnavut. Azil ve sonradan idam edilmiştir.

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa

25 Ekim 1755

1 Nisan 1756

Türk. Edirneli. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (2. sadareti)

30 Nisan 1756

3 Aralık 1756

Türk (Çorlulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Koca Mehmed Ragıp Paşa

12 Ocak 1757

8 Nisan 1763

Arnavut.

Tevkii Hamza Hamit Paşa

11 Nisan 1763

29 Eylül 1763

Arnavut.

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (3. ve son sadareti)

29 Eylül 1763

30 Mart 1765

Türk, (Çorlulu)

Muhsinzade Mehmed Paşa (1. sadareti)

30 Mart 1765

7 Ağustos 1768

2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Silahdar Hamza Mahir Paşa

7 Ağustos 1768

20 Ekim 1768

Türk (Develili)

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa

Ekim 1768

12 Ağustos 1769

Türk (Daday, Sorkun köyünden)

 

Moldovancı Ali Paşa

12 Ağustos 1769

12 Aralık 1769

Arnavut.

 

İvazzade Halil Paşa

13 Aralık 1769

25 Aralık 1770

Arnavut.

 

Silahdar Mehmed Paşa

25 Aralık 1770

11 Aralık 1771

Arnavut.

 

Muhsinzade Mehmed Paşa (2. ve son sadareti)

Aralık, 1771

6 Ağustos 1773

Arnavut.

 Osmanlı Devleti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Maddenin içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

 

GERİLEME DÖNEMİ

Sadrazam

Başl.

Bitiş

Notlar

Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

15 Aralık 1683

18 Kasım 1685

Türk (Kelkit köylüsü). İdam edilmiştir.

Sarı Süleyman Paşa

18 Kasım 1685

18 Eylül 1687

Boşnak. İdam edilmiştir.

Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa

18 Eylül1687

23 Şubat 1688

Abaza. Köprülü ailesi damadıdır. İdam edilmiştir.

Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa

23 Şubat 1688

2 Mayıs 1688

Türk, Ayaşlı

Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa

30 Mayıs 1688

7 Kasım 1689

Türk, (Tekirdağlı)

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

10 Kasım 1689

19 Ağustos 1691

Türk (Köprülü ailesi). Savaşta şehit olmuştur.

Bahadırzade Arabacı Ali Paşa

24 Ağustos 1691

21 Mart 1692

Arnavut. Azil, sürgün ve sonradan idam edilmiş, malı haczedilmiştir.

Merzifonlu Çalık Ali Paşa

23 Mart 1692

17 Mart 1693

Rum (Merzifonlu)

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa

17 Mart 1693

Mart 1694

Rum devşirme (Yozgatlı –eski adıyla Bozok)

Sürmeli Ali Paşa

13 Mart 1694

22 Nisan 1695

Rum devşirme (Dimetokalı). İdam edilmiştir.

Elmas Mehmed Paşa

3 Mayıs 1695

11 Eylül 1697

arap (Cideli)

Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa

17 Eylül 1697

4 Eylül 1702

Türk (Köprülü ailesi). Kendi tercihiyle istifa etmiş ve ecelinden ölmüştür.

Daltaban Mustafa Paşa

4 Eylül 1702

24 Ocak 1703

Manastırlı Pomak.

Rami Mehmed Paşa

25 Ocak 1703

22 Ağustos 1703

Türk

Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Paşa

22 Ağustos 1703

16 Kasım 1703

Rus Pomak

Moralı Damat Hasan Paşa

18 Kasım 1703

28 Eylül 1704

[Rum]] (Moralı)

Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa

Ekim 1704

25 Aralık 1704

Türk (Kayseri köylüsü)

Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (1. sadareti)

25 Aralık 1704

3 Mayıs 1706

Türk (Osmancıklı). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Damat Çorlulu Ali Paşa

3 Mayıs 1706

15 Haziran 1710

Türk (Çorlulu)

Köprülüzade Damat Numan Paşa

16 Haziran 1710

17 Ağustos 1710

Türk (Köprülü ailesi). Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (2. ve son sadareti)

18 Ağustos 1710

20 Kasım 1711

Türk, (Osmancıklı)

Gürcü Ağa Yusuf Paşa

20 Kasım 1711

11 Kasım 1712

Gürcü

Silahdar Süleyman Paşa

12 Kasım 1712

6 Nisan 1713

Abaza

Kel Hoca İbrahim Paşa

6 Nisan 1713

7 Nisan 1713

Pomak (Serezli)

Silahdar Damat Ali Paşa

27 Nisan 1713

5 Ağustos 1716

Türk (İznik'in Sölöz köyünden)

Hacı Halil Paşa

21 Ağustos 1716

Ekim 1717

Arnavut. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Tevkii Nişancı Mehmed Paşa

Ekim 1717

9 Mayıs 1718

ermeni (Kayseri köylüsü)

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

9 Mayıs 1718

16 Ekim 1730

Türk (Nevşehirli). Linç edilmiştir.

Silahdar Damat Mehmed Paşa

16 Ekim 1730

23 Ocak 1731

Arnavut.

Kabakulak İbrahim Paşa

23 Ocak 1731

11 Eylül 1731

Türk (Şebinkarahisar köylüsü)

Topal Osman Paşa

21 Eylül 1731

12 Mart 1732

Pomak (Moralı)

Hekimoğlu Ali Paşa (1. sadareti)

12 Mart 1732

14 Temmuz 1735

[[ıtalyan). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Gürcü İsmail Paşa

14 Temmuz 1735

25 Aralık 1735

Gürcü

Silahdar Seyyid Mehmed Paşa

10 Ocak 1736

5 Ağustos 1737

Arnavut.

Muhsinzade Abdullah Paşa

22 Ağustos 1737

19 Aralık 1737

Arnavut.

Yeğen Mehmed Paşa

3 Aralık 1737

23 Mart 1739

 

Hacı İvazzade Mehmed Paşa

17 Mart 1739

23 Haziran 1740

Türk (Evladı Fatihan'dan). Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa

22 Temmuz 1740

7 Nisan 1742

Arnavut.

Hekimoğlu Ali Paşa (2. sadareti)

21 Nisan 1742

4 Ekim 1742

Venedikli baba ve Türk anneden (Hammer'e göre). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Seyyid Hasan Paşa

4 Ekim 1742

10 Ağustos 1746

Türk (Reşadiyeli Çardaklızade ailesinden)

Tiryaki Hacı Mehmed Paşa

11 Ağustos 1746

24 Ağustos 1747

Arnavut.

Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa

24 Ağustos 1747

2 Ocak 1750

kürt (Kerküklü)

Divitdar Mehmed Emin Paşa

9 Ocak 1750

1 Temmuz 1752

Pomak

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (1. sadareti)

1 Temmuz 1752

16 Şubat 1755

Türk (Çorlulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Hekimoğlu Ali Paşa (3. ve son sadareti)

16 Şubat 1755

19 Mayıs 1755

Venedikli baba ve Türk anneden (Hammer'e göre). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Naili Abdullah Paşa

19 Mayıs 1755

24 Ağustos 1755

Arnavut.

Silahdar Bıyıklı Ali Paşa

24 Ağustos 1755

23 Ekim 1755

Arnavut. Azil ve sonradan idam edilmiştir.

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa

25 Ekim 1755

1 Nisan 1756

Türk. Edirneli. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (2. sadareti)

30 Nisan 1756

3 Aralık 1756

Türk (Çorlulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Koca Mehmed Ragıp Paşa

12 Ocak 1757

8 Nisan 1763

Arnavut.

Tevkii Hamza Hamit Paşa

11 Nisan 1763

29 Eylül 1763

Arnavut.

Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (3. ve son sadareti)

29 Eylül 1763

30 Mart 1765

Türk, (Çorlulu)

Muhsinzade Mehmed Paşa (1. sadareti)

30 Mart 1765

7 Ağustos 1768

2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Silahdar Hamza Mahir Paşa

7 Ağustos 1768

20 Ekim 1768

Türk (Develili)

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa

Ekim 1768

12 Ağustos 1769

Türk (Daday, Sorkun köyünden)

 

Moldovancı Ali Paşa

12 Ağustos 1769

12 Aralık 1769

Arnavut.

 

İvazzade Halil Paşa

13 Aralık 1769

25 Aralık 1770

Arnavut.

 

Silahdar Mehmed Paşa

25 Aralık 1770

11 Aralık 1771

Arnavut.

 

Muhsinzade Mehmed Paşa (2. ve son sadareti)

Aralık, 1771

6 Ağustos 1773

Arnavut.

 Osmanlı Devleti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Maddenin içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=