İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
=> DÜNYANIN İLK STANDART KANUNU
=> UYARI:Tarih-10
=> YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE OSMANLI TOPLUMU
=> OSMANLI'DA ÜRETİM
=> TARİH-2
=> * OSMANLI TOPLUMU*
=> Osmanlı Devlet Anlayışı
=> ERMENİ SORUNU
=> OSMANLI'DA TİCARET
=> OSMANLI EKONOMİSİ
=> OSMANLIDA KÜLTÜR
=> OSMANLILARDA EĞİTİMDE YENİLEŞME
=> *OSMANLIDA EĞİTİM VE OĞRETİM*
=> OSMANLI UNVANLARI
=> ŞEHZADELERİN VALİLİK YAPTIKLARI YERLER
=> OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ
=> UYARI(Osm.Dev.Kur .Dön)
=> OSMANLI – TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE KURULMUŞ OLAN SİYASİ PARTİLER
=> OSMANLI PADİŞAHLARI
=> OSMANLI ŞECERESİ
=> İLKLER-OSMANLI TARiHiNDE
=> Padişahlar Eşleri
=> Padişahların Yaşları
=> TİCARET YOLLARI
=> Osm .Sadrazamları(Kur.dön)
=> Sadrazamlar(Yük.dön)
=> Sadrazamlar(Duraklama dön.)
=> Sadrazamlar(Gerileme dön)
=> Sadrazamlar(Dağılma dön)
=> Osmanlı Arması
=> Test-TARİHİ-II (1800-1900
=> Test-OSMANLI SİYASI TARİHİ - II (1600 - 1800)
=> TEST/Osm/Kültür
=> TEST- OSM DEV( 1300-1600)
Yeni sayfanın başlığı

DAĞILMA DÖNEMİ

Sadrazam

Başl.

Bitiş

Notlar

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti)

11 Ağustos, 1773

7 Temmuz, 1775

Türk (Safranbolulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Dramalı Derviş Mehmed Paşa

7 Temmuz, 1775

5 Ocak, 1777

pomak Moralı)

Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa

5 Ocak, 1777

1 Eylül, 1778

rum (Darendeli)

Kalafat Mehmed Paşa

1 Eylül, 1778

22 Ağustos, 1779

Pomak

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa

22 Ağustos, 1779

20 Şubat, 1781

Türk , (Kırşehir Arabsun köyünden)

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (2. sadareti)

20 Şubat, 1781

25 Ağustos, 1782

Türk (Safranbolulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Yeğen Hacı Mehmed Paşa

25 Ağustos, 1782

31 Aralık, 1782

Pomak

Halil Hamid Paşa

31 Aralık, 1782

30 Nisan, 1785

Pomak (Ispartalı). Sürgünde idam edilmiştir.

Hazinedar Şahin Ali Paşa

30 Nisan, 1785

25 Ocak, 1786

Gürcü

Koca Yusuf Paşa (1. sadareti)

25 Ocak, 1786

28 Mayıs, 1789

Gürcü. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa (1. sadareti)

28 Mayıs, 1789

2 Ocak, 1790

Çerkes. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa

2 Ocak, 1790

30 Mart, 1790

Pomak (Kafkasyalı, Tekirdağ'da büyüme). Savaşta şehit olmuştur.

Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

16 Nisan, 1790

12 Şubat, 1791

Türk (Rusçuklu)

Koca Yusuf Paşa (2. ve son sadareti)

12 Şubat, 1791

1792

Gürcü. Ecelinden ölmüştür.

Damat Melek Mehmed Paşa

1792

21 Ekim, 1794

Boşnak

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (3. ve son sadareti)

21 Ekim, 1794

23 Ekim, 1798

Türk (Safranbolulu). Sürgünde ecelinden ölmüştür.

Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (1. sadareti)

23 Ekim, 1798

24 Haziran, 1805

2 dönem sadrazamlık yapmıştır.arap

Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa

24 Eylül, 1805

13 Ekim, 1806

boşnak

Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa

13 Ekim, 1806

3 Haziran, 1807

boşnak

Çelebi Mustafa Paşa

3 Haziran, 1807

29 Temmuz, 1808

Arnavut.

Alemdar Mustafa Paşa veya (Bayraktar Mustafa Paşa)

29 Temmuz, 1808

15 Kasım, 1808

Türk, (Rusçuklu). Alemdar Vakası şeklinde anılan çatışmada şehit olmuştur.

Çavuşbaşı Memiş Paşa

16 Kasım, 1808

Aralık, 1808

Arnavut. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.

Çarhacı Ali Paşa

Aralık, 1808

Mart, 1809

Arnavut.

Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (2. ve son sadareti)

Mart, 1809

Şubat, 1811

arap

Laz Aziz Ahmed Paşa

Şubat, 1811

Temmuz, 1812

Laz

Hurşid Ahmed Paşa

Temmuz, 1812

30 Mart, 1815

Arnavut.

Mehmed Emin Rauf Paşa (1. sadareti)

30 Mart, 1815

6 Ocak, 1818

5 dönem sadrazamlık yapmıştır. türk

Burdurlu Derviş Mehmed Paşa

6 Ocak, 1818

5 Ocak, 1820

Türk (Burdurlu)

Seyyid Ali Paşa

5 Ocak, 1820

21 Nisan, 1821

arap

Benderli Ali Paşa

30 Nisan, 1821

21 Nisan, 1821

Türk (Benderli). Kesin padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdır.

Hacı Salih Paşa

30 Nisan, 1821

11 Kasım, 1822

türk

Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa

11 Kasım, 1822

4 Mart, 1823

Arnavut.

Turnacızade Silahdar Ali Paşa

4 Mart, 1823

Aralık, 1823

Arnavut.

Mehmed Said Galip Paşa

Aralık, 1823

15 Eylül, 1824

Arnavut.

Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa

15 Eylül, 1824

26 Ekim, 1828

Türk , (Benderli)

Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti)

26 Ekim, 1828

Ocak, 1829

Türk, (Darendeli). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Reşid Mehmed Paşa

Ocak, 1829

17 Şubat, 1833

türk

Mehmed Emin Rauf Paşa (2. sadareti)

17 Şubat, 1833

8 Temmuz, 1839

5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Koca Mehmed Hüsrev Paşa

8 Temmuz, 1839

29 Mayıs, 1841

türk

Mehmed Emin Rauf Paşa (3. sadareti)

29 Mayıs, 1841

7 Ekim, 1841

5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (2. ve son sadareti)

7 Ekim, 1841

3 Eylül, 1842

Türk , (Darendeli)

Mehmed Emin Rauf Paşa (4. sadareti)

3 Eylül, 1842

31 Temmuz, 1846

5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Koca Mustafa Reşid Paşa (1. sadareti)

31 Temmuz, 1846

28 Nisan, 1848

6 dönem sadrazamlık yapmıştır.türk

İbrahim Sarim Paşa

28 Nisan, 1848

13 Ağustos, 1848

 

Koca Mustafa Reşid Paşa (2. sadareti)

13 Ağustos, 1848

27 Ocak, 1852

6 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Mehmed Emin Rauf Paşa (5. ve son sadareti)

27 Ocak, 1852

7 Mart, 1852

 

Koca Mustafa Reşid Paşa (3. sadareti)

7 Mart, 1852

7 Ağustos, 1852

6 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Mehmed Emin Âli Paşa (1. sadareti)

7 Ağustos, 1852

4 Ekim, 1852

5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Damat Mehmed Ali Paşa

4 Ekim, 1852

14 Mayıs, 1853

türk

Giritli Mustafa Naili Paşa (1. sadareti)

14 Mayıs, 1853

30 Mayıs, 1854

Mısırlı çerkez. Uzun süre Girit valiliği yaptığından Giritli şeklinde anılır. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (1. sadareti)

30 Mayıs, 1854

24 Kasım, 1854

Türk (Kıbrıslı). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Koca Mustafa Reşid Paşa (4. sadareti)

24 Kasım, 1854

4 Mayıs, 1855

6 dönem sadrazamlık yapmıştır.türk

Mehmed Emin Âli Paşa (2. sadareti)

4 Mayıs, 1855

1 Aralık, 1856

5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Koca Mustafa Reşid Paşa (5. sadareti)

1 Aralık, 1856

2 Ağustos, 1857

6 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Giritli Mustafa Naili Paşa (2. ve son sadareti)

2 Ağustos, 1857

23 Ekim, 1857

Mısırlı Arnavut.

Koca Mustafa Reşid Paşa (6. ve son sadareti)

23 Ekim, 1857

7 Ocak, 1858

 

Mehmed Emin Âli Paşa (3. sadareti)

11 Ocak, 1858

8 Ekim, 1859

5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (2. sadareti)

8 Ekim, 1859

24 Aralık, 1859

Türk (Kıbrıslı). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1. sadareti)

24 Aralık, 1859

27 Mayıs, 1860

Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (3. ve son sadareti)

27 Mayıs, 1860

6 Ağustos, 1861

Türk, (Kıbrıslı)

Mehmed Emin Âli Paşa (4. sadareti)

6 Ağustos, 1861

22 Kasım, 1861

5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa (1. sadareti)

22 Kasım, 1861

6 Ocak, 1863

Türk. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

Yusuf Kamil Paşa

6 Ocak, 1863

3 Haziran, 1863

Arnavut.

Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa (2. ve son sadareti)

3 Haziran, 1863

5 Haziran, 1866

Türk

 

Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (2. sadareti)

Haziran 5, 1866

Şubat 11, 1867

Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Mehmed Emin Âli Paşa (5. ve son sadareti)

11 Şubat, 1867

7 Eylül, 1871

 

 

Mahmud Nedim Paşa (1. sadareti)

Eylül, 1871

31 Temmuz, 1872

2 dönem sadrazamlık yapmıştır.türk

 

Mithat Paşa (1. sadareti)

31 Temmuz, 1872

19 Ekim, 1872

Pomak. Rusçuk kökenli, İstanbul doğumlu. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (3. sadareti)

Oct, 1872

Şubat, 1873

Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1. sadareti)

15 Şubat, 1873

Mayıs, 1873

Türk (Sakızlı). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa

Mayıs, 1873

14 Şubat, 1874

Kürt (Şirvanlı)

 

Hüseyin Avni Paşa

14 Şubat, 1874

25 Nisan, 1875

türk

 

Sakızlı Ahmed Esad Paşa (2. ve son sadareti)

Nisan, 1875

Ağustos, 1875

Türk (Sakızlı)

 

Mahmud Nedim Paşa (2. ve son sadareti)

21 Ağustos, 1875

Nisan 13, 1876

türk

 

Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (4. sadareti)

Nisan, 1876

19 Aralık, 1876

Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Mithat Paşa (2. sadareti)

19 Aralık, 1876

5 Şubat, 1877

Pomak. Sürgünde idam edilmiştir. İdamı hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir.

 

İbrahim Edhem Paşa

5 Şubat, 1877

11 Ocak, 1878

Pomak

 

Ahmed Hamdi Paşa

11 Ocak, 1878

4 Şubat, 1878

Türk

 

Ahmed Vefik Paşa

4 Şubat, 1878

18 Nisan, 1878

Pomak (İstanbullu)

 

Mehmed Sadık Paşa

18 Nisan, 1878

Mayıs, 1878

arap

 

Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (5. ve son sadareti)

Mayıs, 1878

Haziran, 1878

Türk

 

Mehmed Esad Saffet Paşa

Mayıs, 1878

Ekim, 1878

Türk

 

Tunuslu Hayreddin Paşa

Ekim, 1878

28 Temmuz, 1879

arap

 

Ahmed Arifi Paşa

28 Temmuz, 1879

Eylül, 1879

Türk

 

Küçük Mehmed Said Paşa (1. sadareti)

18 Ekim, 1879

9 Haziran, 1880

Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa

9 Haziran, 1880

12 Eylül, 1880

arap (Antepli Cenani ailesinden)

 

Küçük Mehmed Said Paşa (2. sadareti)

12 Eylül, 1880

2 Mayıs, 1882

Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Abdurrahman Nureddin Paşa (1. sadareti)

2 Mayıs, 1882

12 Temmuz, 1882

Türk. dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Küçük Mehmed Said Paşa (3. sadareti)

12 Temmuz, 1882

30 Kasım, 1882

Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Ahmed Vefik Paşa

1 Aralık, 1882

3 Aralık, 1882

Türk

 

Küçük Mehmed Said Paşa (4. sadareti)

3 Aralık, 1882

24 Eylül, 1885

Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (1. sadareti)

Eylül, 1885

Eylül, 1891

Türk (Kıbrıslı). 4 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Kabaağaçlızade Ahmed Cevat Paşa

Eylül, 1891

Haziran, 1895

Türk (Afyonkarahisar Kabaağaçlı, Şakirpaşalar ailesi)

 

Küçük Mehmed Said Paşa (5. sadareti)

9 Haziran, 1895

3 Ekim, 1895

Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (2. sadareti)

Ekim, 1895

Kasım, 1895

Türk (Kıbrıslı). 4 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Halil Rıfat Paşa

Kasım, 1895

9 Kasım, 1901

Türk

 

Küçük Mehmed Said Paşa (6. sadareti)

13 Kasım, 1901

15 Ocak, 1903

Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa

15 Ocak, 1903

Temmuz, 1908

Arnavut.

 

Küçük Mehmed Said Paşa (7. sadareti)

22 Temmuz, 1908

6 Ağustos, 1908

Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (3. ve son sadareti)

Ağustos, 1908

Şubat, 1909

Türk (Kıbrıslı).

 

Ahmed Tevfik Paşa (1. sadareti)

31 Mart, 1909

Mayıs, 1909

Türk. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Hüseyin Hilmi Paşa

Mayıs, 1909

Ocak, 1910

Türk

 

İbrahim Hakkı Paşa

12 Ocak, 1910

29 Eylül, 1911

kürt

 

Küçük Mehmed Said Paşa (8. ve son sadareti)

4 Ekim, 1911

17 Temmuz, 1912

Türk

 

Gazi Ahmed Muhtar Paşa

22 Temmuz, 1912

29 Ekim, 1912

Türk

 

Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (4. ve son sadareti)

Ekim, 1912

23 Ocak, 1913

Türk (Kıbrıslı)

 

Mahmud Şevket Paşa

23 Ocak, 1913

Haziran 11, 1913

Türk. Görev başında suikaste uğramıştır.

 

Said Halim Paşa

12 Haziran, 1913

3 Şubat, 1917

Arnavut kökenli Mısırlı. Sürgünde suikaste uğramıştır.

 

Talat Paşa

4 Şubat, 1917

8 Ekim, 1918

Pomak (Kırcaalili). Sürgünde suikaste uğramıştır.

 

Furgaç Ahmed İzzet Paşa

14 Ekim, 1918

8 Kasım, 1918

Arnavut. Kendi tercihiyle istifa etmiştir.

 

Ahmed Tevfik Paşa (2. sadareti)

11 Kasım, 1918

10 Mart, 1919

Türk. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Damat Ferit Paşa (1. sadareti)

10 Mart, 1919

4 Ekim, 1919

Arnavut. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.

 

Ali Rıza Paşa

6 Ekim, 1919

2 Mart, 1920

Türk

 

Hulusi Salih Paşa

8 Mart, 1920

2 Nisan, 1920

Türk

 

Damat Ferit Paşa (2. ve son sadareti)

5 Nisan, 1920

18 Ekim, 1920

Arnavut. Sürgünde ecelinden ölmüştür.

 

Ahmed Tevfik Paşa (3. ve son sadareti)

21 Ekim, 1920

17 Kasım, 1922

Türk. Son sadrazamdır

 

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=