İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
=> ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
=> TÜRK TARİH KURUMU
=> ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
=> ATATÜRK TAKVİMİ/2009
=> TARİH SÖZLÜK
=> TARİH SÖZLÜK
=> PROJE HAZIRLAMA KURALLARI
=> TEZ YAZIMI
=> Bilimsel Çalışma Kuralları
=> Türk Bayrağı Kanunu
=> ÖĞRETMEN ATATÜRK
=> ATATÜRK VE TARİH
=> TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
=> FIKRALAR
=> Cumhuriyet Bayram Tören Konuşması
=> TELGRAFHANE
=> Ilk Türk Ucağı Ne Zaman Uctu...
=> TARİHTE Türk Devletleri
=> İLK ÇİÇEK AŞISI
=> BURSA’NIN KURTULUŞU
=> TARİH CETVELİ
=> TARİHTE İLKLER
=> Haritalar
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığıTürk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Büyük Türk Devletleri

 

Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır - M.S. 48

Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları - 577

Birinci Göktrük İmpararorluğu/552-582

Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630

Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630

İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744

Uygur İmparatorluğu/744-840

Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır - 805

Hazar İmparatorluğu/7. asır - 965

Karahanlılar Devleti/840-1042

Gazneliler Devleti/962-1187

Büyük Selçuklu Devleti/1038-1194

Harezmşahlar Devleti/1097-1231

Osmanlı Devleti/1299-1922

Timurlular Devleti/1370-1506

Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti/1526-1858

 

 

Devletler

 

Kuzey Hun Devleti/48-156

Güney Hun Devleti/48-216

Birinci Chao Hun Devleti/304-329

İkinci Chao Hun Devleti/328-352

Hsia Hun Devleti/407-431

Kuzey Liang Hun Devleti/401-439

Lov-lan Hun Devleti/442-460

Tabgaç Devleti/386-557

Doğu Tabgaç Devleti/534-557

Batı Tabgaç Devleti/534-557

Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368

Liang Şa-t'o Türk Devleti/907-923

Tana Şa-t'o Türk Devleti/923-936

Tsin Şa-t'o Türk Devleti/937-946

Kan-çou Uygur Devleti/905-1226

Türgiş Devleti/717-766

Karluk Devleti/766-1215

Kırgız Devleti/840-1207

Sabar Devleti/5. asır - 7. asır arası

Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu

Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu

Basar-Alan Türk Devleti/1380-?

Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211

Batı Karahanlı Devleti/1042-1212

Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212

Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı - 1000

Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117

Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307

Türkiye Selçuklu Devleti/1092-1307

Irak Selçuklu Devleti/1157-1194

Eyyubîler Devleti/1171-1348

Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413

Mısır Memlûk Devleti/1250-1517

Karakoyunlu Devleti/1380-1469

Akkoyunlu Devleti/1350-1502

 

Beylikler

 

Tulûnlular/868-905

İhşidîler/935-969

İzmir Beyliği/1081-1098

Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192

Danişmendli Beyliği/1092-1178

Saltuklu Beyliği/1092-1202

Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207

Artuklu Beyliği/1102-1408

İnaloğulları Beyliği/1098-1183

Mengüçlü Beyliği/1072-1277

Erbil Beyliği/1146-1232

Çobanoğulları Beyliği/1227-1309

Karamanoğulları Beyliği/1256-1483

İnançoğulları Beyliği/1261-1368

Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342

Pervâneoğulları Beyliği/1277-1322

Menteşeoğulları Beyliği/1280-1424

Candaroğulları Beyliği/1299-1462

Karesioğulları Beyliği/1297-1360

Germiyanoğulları Beyliği/1300-1423

Hamidoğulları Beyliği/1301-1423

Saruhanoğulları Beyliği/1302-1410

Aydınoğulları Beyliği/1308-1426

Tekeoğulları Beyliği/1321-1390

Eretna Beyliği/1335-1381

Dulkadıroğulları Beyliği/1339-1521

Ramazanoğulları Beyliği/1325-1608

Doburca Türk Beyliği/1354-1417

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti/1381-1398

Eşrefoğulları Beyliği/13. asır ortaları - 1326

Berçemeoğulları Beyliği/12. asır

Yarluklular Beyliği/12. asır

 

Atabeylikler

 

Böriler/1117-1154

Zengîler/1127-1259

İl-Denizliler/1146-1225

Salgurlular/1147-1284

 

Hanlıklar

 

Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665

İtil (Volga) Bulgar Hanlığı/665-1391

Tuna Bulgar Hanlığı/981-864

Peçenek Hanlığı/860-1091

Uz Hanlığı/860-1068

Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır - 13. asır

Özbek Hanlığı/1428-1599

Kazan Hanlığı/1437-1552

Kırım Hanlığı/1440-1475

Kasım Hanlığı/1445-1552

Astrahan Hanlığı/1466-1554

Hive Hanlığı/1512-1920

Sibir Hanlığı/1556-1600

Buhara Hanlığı/1599-1785

Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları - 1877

Hokand Hanlığı/1710-1876

Türkmenistan Hanlığı/1860-1885

 

Cumhuriyetler

 

Âzebaycan Cumhuriyeti/1918-1920

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I/31 Ağustos 1913

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II/1915-1917

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III/1920-1923

Türkiye Cumhuriyeti/1923-...

Hatay Cumhuriyeti/1938-1939

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/1983-...

Âzerbaycan Cumhuriyeti/1991-...

Kazakistan Cumhuriyeti/1991-...

Kırgızistan Cumhuriyeti/1991-...

Tacikistan Cumhuriyeti/1991-...

Özbekistan Cumhuriyeti/1991-...

Türkmenistan Cumhuriyeti/1991-..'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=